Trang Nhất

HOÀN CẦU

GIÁO XỨ

GIÁO PHẬN

HÔN NHÂN - GIA ĐÌNH

THẮC MẮC

THÁNH CA

PHIM CÔNG GIÁO

Slider

24 thg 11, 2017
Hình ảnh cháu Nguyễn Hoàng Gia Bảo chịu phép Rửa

Hình ảnh cháu Nguyễn Hoàng Gia Bảo chịu phép Rửa

      Chiều nay ngày 24/11/2017 sau thánh lễ lòng Chúa Thương Xót gia đình anh Vinh Sơn Nguyễn Văn Hai và chị Maria Phạm Thị Lê đã đưa ...
22 thg 11, 2017
Hình ảnh thánh lễ mừng kính Thánh Cecilia tử đạo tại giáo xứ Phú Giáo

Hình ảnh thánh lễ mừng kính Thánh Cecilia tử đạo tại giáo xứ Phú Giáo

      Hát là cầu nguyện hai lần! Trong các thánh lễ không thể thiếu những ca viên, các ca viên luôn là những người mang lại sự sống độn...
Top