Trang Nhất

HOÀN CẦU

GIÁO XỨ

GIÁO PHẬN

HÔN NHÂN - GIA ĐÌNH

THẮC MẮC

THÁNH CA

PHIM CÔNG GIÁO

Slider

9 thg 7, 2018
Thánh lễ bế mạc tuần chầu lượt năm 2018 giáo xứ Phú Giáo

Thánh lễ bế mạc tuần chầu lượt năm 2018 giáo xứ Phú Giáo

      Sau những ngày chuẩn bị sắp xếp tổ chức cho tuần chầu lượt thay mặt giáo phận nay đã diễn ra mọi sự tốt đẹp. Trong tâm tình cảm tạ Th...
8 thg 7, 2018
Hình ảnh trong ngày lễ chính tiệc tuần chầu lượt giáo xứ Phú Giáo

Hình ảnh trong ngày lễ chính tiệc tuần chầu lượt giáo xứ Phú Giáo

      Sau thánh lễ sáng lúc 5h00 ngày 08/8/2018 là các giờ chầu Thánh Thể của các giáo xứ; giáo xứ Chấp Trung, giáo xứ Mỹ Đình, giáo xứ Q...
Top