12 thg 2, 2012

ALBUM LỜI KINH NGUYỆN TRẦM


Lời Kinh Nguyện Trầm - Ái Trinh
Khúc Cảm Tạ - Ái Trinh
Trông Cậy Chúa - Ái Trinh
Tôi Xin Chọn Người - Ái Trinh ft. Gia Ân
Lời Thiêng - Ái Trinh
Sống trong niềm vui - Ái Trinh
Trong Tim Chúa - Ái Trinh ft. Ngọc Sang
Con Thuộc Về Ngài - Ái Trinh
Chúa Luôn Còn Mãi - Ái Trinh ft. Gia Ân
I Will Follow Him - Ái Trinh ft. Gia Ân

ALBUM LỜI KINH NGUYỆN TRẦM
  • Title : ALBUM LỜI KINH NGUYỆN TRẦM
  • Posted by :
  • Date : 12.2.12
  • Labels :
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments
Top