29.9.12

Kinh các thánh quan thầy


MỤC LỤC: 
1- Anna
2- Anphongsô
3- Antôn
4- Augustinô
5- Batôlômêô
6- Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
7- Catarina đệ Sienna
8- Đôminicô
9- Gabriel, Tổng Lãnh Thiên Thần
10- Giacôbê
11- Giêrađô
12- Gioakim
13- Gioan Baotixita
14- Gioan Don Boscô
15- Gioan Thánh Sử
16- Gioan Vianney
17- Giuse
18- Hiêrônimô
19- I Nhã
20- Imelda
21- Inaxu
22- Maria 
23- Maria Madalêna
24- Mátthêu, Tông Đồ
25- Micae, Tổng Lãnh Thiên Thần
26- Mônica
27- Phanxicô Xaviê
28- Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận
29- Phaolô
30- Phêrô
31- Raphae, Tổng Lãnh Thiên Thần
32- Rosa
33- Têrêsa
34- Têrêsa Hài Đồng Diêsu
35- Tôma, Tông Đồ
36- Tômasô, Tiến Sĩ
37- Vicentê

KINH BÀ THÁNH ANNA, MẸ RẤT THÁNH ĐỨC BÀ

Kính lạy Bà thánh Anna, là mẹ của Đức Nữ Trinh Maria, bà là sự sáng thiên hạ, vì sinh được con thanh sạch sáng láng hơn mặt trời mặt trăng; bà là đấng sang trọng bởi dòng vua Davít, cùng những thánh tiên-tri sinh ra mẹ Chúa cả cao trọng vô cùng.

Bà là đấng khiêm nhượng đầy nhân đức, cho nên ngưới được Đức Chúa Trời ban cho chức rất cao trọng là bà của Chúa Kitô.  Bà như cây tươi tốt sinh nhiều hoa trái là nhiều phúc đức; bà như suối trong sạch làm cho người ta giản khát; bà như khóm văn côi gìn giữ hoa thơm.

Vậy chúng con hết lòng trông cậy cùng chọn người làm quan thày, xin thánh nhân rủ lòng thương dạy dỗ giúp đỡ chúng con cho khỏi chước ba thù, cùng coi sóc đoàn con mọn này đang ở chốn khách đầy là nơi khổ ải; lại xin người  hằng cầu bầu trước tòa Chúa cùng Đức Mẹ cực khoan cực nhân, cho chúng tôi được mọi ơn phần hồn phần xác, đến khi qua khỏi đời này được về quê thật; và xem thấy Đức Chúa Giêsu cùng Đức Bà Maria và thánh Anna đời đời chẳng cùng. Amen.

KINH ÔNG THÁNH ANPHONGSÔ ĐỆ LIGUORI

 Lạy thánh An-phong-sô là quan thày rất vinh hiển và yêu dấu của con. Thánh đã lao nhọc và lao khổ biết bao, để bảo đảm hoa trái ơn cứu độ cho nhân lọai.  Xin đóai nhìn đến sự khốn khổ của linh hồn con và thương xót con cùng.  Nhờ sự chuyển cầu mạnh thế của thánh với Chúa Giêsu và Mẹ Maria, xin cho con được thật lòng thống hối vì tội lỗi con, cùng với ơn tha thứ và xá giải, một lòng ghét tội thẳm sâu và sức mạnh ngày càng gia tăng để chống trả mọi cám dỗ.

Con nguyện xin thánh nhân chia cho con ít là một tàn lửa của tình yêu đã hằng thiêu đốt tim ngài. Xin cho con biết noi gương thánh đặt Thánh Ý Chúa làm luật sống duy nhất của đời con.  Xin cho con một tình yêu nồng nhiệt và bền bỉ dành cho Chúa Giêsu, một lòng sùng kính dịu dàng thơ bé dành cho Mẹ Maria, cùng với ơn biết cầu nguyện không ngừng và bền đỗ trong việc phụng sự Chúa cho đến cuối đời con, để cuối cùng con được sum họp với thánh mà ngợi khen Chúa và Mẹ Maria đời đời.  Amen.

 KINH ÔNG THÁNH ANTÔN

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Trời, xin nhận lời ông thánh Antôn là đầy tớ Chúa bầu cử, mà ban cho con cái Hội Thánh hằng được sự vui mừng, cùng mọi sự lành phần linh hồn ở đời này, và được hưởng sự vui vẻ vô cùng trên thiên đàng đời sau. Chúng con xin bấy nhiêu sự  vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu là Chúa chúng con. Amen.

KINH ÔNG THÁNH AUGUSTINÔ

Lạy ông thánh Augustinô, là đấng dã làm cho Hội thánh sáng ra, là phá các đạo rối làm nghịch cùng Hội thánh, cùng là đấng có thần thế trước mặt Đức Chúa Trời, thì chúng tôi xin Người cầu bầu cho chúng tôi là kẻ làm con chiên Hội thánh được noi gương bắt chước Người, cùng vâng giữ những lời Người giảng dạy.
Chúng tôi xin ông thánh Augutinô cầu cho chúng tôi.

Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

Lạy ơn Đức Chúa Trời có phép vô cùng, xưa đã đốt lửa thiêng liêng đức kính mến cháy trong lòng ông thánh Augutinô, và nên như cột lửa dẫn đàng cho Hội thánh, thì chúng tôi xin Đức Chúa Trời ban cho chúng tôi được cứ chính đàng ông thánh này đã dẫn cho chúng tôi được theo, khi sống ở đời này cho ngày sau được về quê thật Đức Chúa Trời đã hứa cho chúng tôi. Vì Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng tôi. Amen.

 KINH ÔNG THÁNH BATÔLÔMÊÔ

Kính lạy Thánh Batôlômêô vinh hiển, Chúa Giêsu đã gọi ngài, một người không có lòng gian trá, và ngài đã coi lời ấy như dấu chỉ rằng Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa và là Vua dân Do thái.

Xin ngài cầu cho chúng con được ơn chẳng hề biết sống gian trá nhưng đơn sơ như bồ câu trắng. Xin ngài cũng giúp chúng con được ơn đức tin như ngài, để thấy được bàn tay của Thiên Chúa trong những biến cố trong đời sống hằng ngày của chúng con.

Ước gì chúng con nhận ra những dấu chỉ dẫn chúng con tới Chúa Giêsu nơi trần gian, và sẽ liên kết chúng con với Chúa trên thiên đàng đời đời chẳng cùng. Amen.

 KINH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM (1)

Kính lạy các Thánh Tử vì Đạo nước Việt Nam ơn Chúa thương đã được sức mạnh đổ máu mình ra vì lòng kính mến Đức Chúa Giêsu . Xin nhớ đến chúng tôi đang phải chiến trận ở chốn khách đày này!

Chúng tôi hết lòng tạ ơn Chúa nhân lành vô cùng, ban cho các Thánh thắng trận sáng láng dường ấy. Nay chúng tôi mừng các Thánh đã được chầu chực Đức Chúa Trời trên các tầng trời, xin các Thánh hợp một lòng cùng Rất Thánh Đồng Trinh Maria là Nữ Vương các Thánh Tử vì Đạo, mà cầu bầu trước mặt Đức Chúa Trời, xin Người đoái thương Hội thánh còn đang phải kẻ dữ thù ghét cấm cách nhiều nơi .

Xin bênh vực ban ơn cho đạo thánh Đức Chúa Trời một ngày một sáng ra trong các nước chưa có đạo, cho kẻ còn ngồi nơi tối tăm và kẻ chết phần linh hồn được biết Chúa thật. Chúng tôi ngợi khen các Thánh Tử vì Đạo, cùng xin cầu bầu cho chúng tôi và anh em họ hàng được mọi sự chúng tôi thiếu thốn phần hồn phần xác, cho chúng tôi được vững lòng giữ Đạo Thánh Đức Chúa Giêsu cho đến chết, mà nếu chúng tôi chẳng đáng được phúc Tử vì Đạo thì xin cho chúng tôi được giữ nghĩa cùng Đức Chúa Trời, và kính mến Người cho đến trọn đời . Amen.

 KINH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM (2)

Kính lạy các Thánh Tử Đạo Việt Nam, xưa đã biết dùng ơn Chúa, mà lướt thắng mọi khó khăn khổ cực, để gieo rắc hạt giống Phúc Âm, và xây dựng Hội Thánh Chúa trên đất nước Việt Nam. Các Thánh đã can đảm tuyên xưng đức tin, đến hy sinh mạng sống mình vì lòng yêu mến Chúa, và phần rỗi các linh hồn, nên đáng được hưởng hạnh phúc trên trời.

Chúng con xin hợp ý cùng các Thánh, mà tạ ơn Thiên Chúa, và Mẹ Maria, nữ vương các Thánh Tử Đạo, đã ban cho các Thánh được hồng phúc như vậy. Chúng con hoan hỷ ca tụng các Thánh, là những hoa tươi đầu mùa cao quý của Hội Thánh Việt Nam.

Xin các Thánh cầu bầu cho chúng con là con cháu, biết noi gương mà sống đạo Phúc Âm, thi hành bác ái, trung thành với Hội Thánh, và yêu mến quê hương; và khi chúng con gặp khó khăn nguy hiểm, xin các Thánh giúp đỡ ủi an, để chúng con đủ sức vâng theo ý Chúa, cộng tác vào mầu nhiệm Thập Giá cứu độ của Chúa Giêsu, tiếp tục con đường các Thánh đã đi, hầu đạt tới hạnh phúc muôn đời. Amen.

KINH BÀ THÁNH CATARINA ĐỆ SIENA

Lạy Nữ đồng trinh rất vẻ vang, hôm nay mọi nơi thiên hạ làm lễ kính Người, các thánh Thiên thần trên không khen Người, các đấng trên trời kính trọng Người, xin Người cầu cùng Chúa cho chúng tôi hằng vâng phục giới răn Đức Chúa Trời và xin thêm cho chúng tôi các nhân đức, cùng các sự lành khác.

Bà thánh Catarina cầu cho chúng tôi.

Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

Lạy Chúa là Đấng đã ban cho bà thánh Catarina nên vinh hiển về ơn riêng đức đồng trinh và đức nhịn nhục, mà thắng trận các quỉ dữ cùng giữ lòng kính mến Tên Chúa cách vững vàng, thì xin Chúa ban cho chúng tôi bắt chước Người, để khi đã giày đạp sự trái thế gian cừng vượt khỏi các mưu kế giặc thù thì được đến nơi cả sáng Chúa bằng an. Vì Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng tôi. Amen.

KINH ÔNG THÁNH ĐÔMINICÔ

Ở sự trông cậy lạ lùng, Cha đã ban cho những kẻ thương khóc Cha đang lúc mong sinh thì, vì bấy giờ Cha đã hứa sau khi qua đời, Cha sẽ làm ích cho các anh em. Lạy Cha, xin hãy giữ lời đã trối mà cầu giúp chúng con. Cha đã giãi sáng ra vì làm nhiều phép lạ dường ấy, mà chữa đã những kẻ phải liệt phần xác, thì xin Cha phù giúp chúng con cho được ơn Chúa Kitô mà chữa đã tật nguyền linh hồn chúng con.

Lạy Cha, xin hãy giữ lời đã trối mà cầu giúp chúng con.

Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng, và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng.

Lạy Cha, xin hãy giữ lời đã trối mà cầu giúp chúng con.

Lạy  Cha Thánh Đôminicô xin cầu cho chúng con.

Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

Lạy Chúa, là Đấng đã đoái thương soi sáng Hội Thánh Chúa bởi công nghiệp cùng những lời dạy dỗ ông thánh Đôminicô là Hiển tu Chúa và là Cha chúng tôi thì xin Chúa vì lời Người cầu bầu mà ban cho hội thánh được sự phù hộ đời này, và hằng tấn tới thêm nhiều ích lợi thiêng liêng. Vì Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng tôi. Amen.

KINH ĐỨC THÁNH THIÊN THẦN GABRIEL

Lạy ơn Đức Thánh Gabriel Tổng lảnh Thiên thần, xưa đã hiện xuống chào mừng Rất thánh Đồng trinh Maria rằng: Kính mừng Maria đấy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà. Chúng tôi xin Đức thánh Gabirie cầu cho chúng tôi.

Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

Lạy ơn Đức Chúa Trời lòng lành vô cùng đã chọn Đức thánh Gabirie Tổng lãnh Thiên thần truyền tin rất mầu nhiệm Đức Chúa Con ra đời chuộc tội cho cả loài người ta, thì chúng tôi xin Đức Chúa Trời thương đến chúng tôi là kẻ kính mừng Đức thánh Gabirie, cho được ăn mày ơn Người phù hộ cầu bầu cho chúng tôi trước mặt Đức Chúa Trời. Vì Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng tôi. Amen.(i)

(i) Ai đọc kinh này hay kinh khác đủ tuần 9 ngày, thì mỗi ngày được ân xá 5 năm một lần, có đọc liên tiếp đủ 9 ngày; lại xưng tội, chịu lễ viếng nhà thánh và cầu như ý Đ.G.H thì được ân đại xá (N 412)


KINH ÔNG THÁNH GIACÔBÊ, TÔNG ĐỒ

Kính lạy thánh Giacôbê vinh hiển, do lòng nhiệt thành và rộng lượng mà Chúa Giêsu đã chọn Ngài chứng kiến vinh quang của Chúa trên núi Tabo và sự đau đớn của Chúa trong vườn cây dầu.

Xin giúp chúng con được sức mạnh và niềm ủi an trong những trận chiến vô tận ở đời này. Xin giúp chúng con theo Chúa Giêsu cách bền bỉ và rộng lượng, để là những người chiến thắng mọi khó khăn của chúng con, hầu được triều thiên vinh quang trên thiên đàng. Amen.

KINH KHẤN THÁNH GIÊRAĐÔ (1)

Thân lạy Thánh Giêrađô, vì Người có lòng kính mến Chúa hết lòng, nên cũng rất tận tình thương yêu người ta. Ngay từ khi còn sống ở trần thế, Người đã ra tay giúp đỡ những người nghèo khó, những người gặp gian nan thử thách. Chúng tôi thật lòng tin tưởng cầu xin Người cứu giúp chúng tôi. Chúng tôi đang phải buồn phiền lo âu, nhất là ban cho chúng tôi ơn riêng này… (kể ra điều mình muốn xin). Xin Người cầu bầu cho chúng tôi được ơn biết noi gương Người là luôn vững lòng yêu mến, tin cậy nơi Thiên Chúa. Amen.

KINH THÁNH GIÊRAĐÔ (2)

Lạy Thiên Chúa là Cha nhân từ, Cha đã lôi kéo Thánh Giêrađô đền cùng Cha ngày từ thuở thanh xuân, và đã muốn cho Thánh Nhân nên giống hình ảnh Con Cha chịu đóng đanh vào Thập giá. Xin Cha cho chúng con biết noi theo gươngThánh Nhân trở nên giống cùng một hình ảnh ấy. Biết luôn nhìn nhận Thánh ý Cha trong những khi chúng con gặp gian nan thử thách, và được lòng can đảm, nhẫn nại, chịu đựng với một lòng yêu mến Cha. Chúng con nguyện xin Cha nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen.

KINH ÔNG THÁNH GIOAKIM

Kính lạy ông thánh Gioakim là Đấng rất sang trọng về dòng dõi vua Đavít. Đức Chúc Trời đã chọn mà ban mọi sự lành cho cả và lòai người ta, vì đã dùng người cho được làm nên những sự mầu nhiệm Đức Chúa Trời truyền để ở thế gian này.

Chúng con xin ông thánh Gioakim cầu cho chúng con.

Đấng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

Lạy ơn Đức Chúa Trời đã chọn ông thánh Gioakim làm Cha Đức Mẹ Chúa Trời, thì chúng con xin Đức Chúa Trời ban ơn cho chúng con được mừng ngày lễ kính Người, và chịu ơn Người hằng cầu bàu cho chúng con. Vì Đức Giêsu Kitô là Chúa chúng con.  Amen.

 KINH ÔNG THÁNH GIOAN BAOTIXITA

Kính lạy ông thánh Gioan Baotixita là đấng trọng hơn các đấng tiên tri, cùng là người Đức Chúc Giêsu đã khen rằng:  trong các người nam bởi người nữ mà sinh ra, thì chẳng có ai trọng hơn Gioan Baotixita.

Chúng tôi xin ông thánh Gioan Baotixita cầu cho chúng tôi.

Đáng chịu những sự Chúa Kitô đã hứa.

Lạy Chúa, Chúa đã ban cho chúng con được kính mừng ngày lễ sinh nhật thánh nhân, thì chúng con xin Chúa ban cho dân người được hưỡng những sự vui mừng thiêng liêng bởi ơn thánh sủng mà ra, cùng dẫn linh hồn các bổn đạo vào đàng rỗi mà nghỉ ngơi vô cùng. Vì Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con.  Amen.

KINH ÔNG THÁNH GIOAN DON BOSCO

Lạy Thiên Chúa của lòng thương xót, Chúa đã gọi Thánh Gioan Don Bosco là cha và là thầy của các bạn trẻ, để tới với những trẻ thơ không ai chăm sóc mặc tiếng chê cười và nhạo báng. Xin giúp chúng con chẳng quan tâm tới sự nhạo cười của thế gian này, mà chỉ biết quan tâm tới niềm vui của Thiên Chúa. Xin ban cho chúng con nhờ lòng bác ái bừng cháy của Ngài, chúng con chỉ biết phục vụ một mình Chúa mà thôi, và không bao giờ mệt mỏi mang những người khác vào Nước Thiên Chúa.

Lạy Thánh tông đồ yêu mến của các bạn trẻ, Ngài biết rằng sức mạnh lớn lao hôm nay là sức mạnh của giới truyền thông báo chí. Xin cho các chủ bút biết luôn trung thực, và làm việc cho ích lợi của con người, để phục vụ vinh quang lớn lao hơn của Thiên Chúa. Amen.


KINH ÔNG THÁNH GIOAN, THÁNH SỬ

Lạy ông thánh Gioan tông đồ, xưa đã dựa đầu vào lòng Đức Chúa Giêsu tối ngày truyền Phép, thật Người là Đấng có phúc Đức Chúa Giêsu yêu dấu cách riêng mà soi cho biết sự mầu nhiệm về nước thiêng đàng.

Chúng tôi xin ông thánh Gioan cầu cho chúng tôi.

Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

Chúng tôi xin Đức Chúa Trời vì công nghiệp ông thánh Gioan mà làm cho Hội thánh sáng ra vì những lời Người dạy dỗ, cho chúng tôi đáng ăn mày các ơn lành đời này và đời sau chẳng cùng. Vì Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng tôi. Amen.

 KINH THÁNH GIOAN VIANNEY

Kính lạy thánh Gioan Vianney, ước mơ thời thơ ấu của Ngài là được làm linh mục để chinh phục được các linh hồn về cho Chúa. Ngài đã chịu đựng nhiều năm khổ cực và nhục nhã để được làm linh mục. Ngài đã trở thành một linh mục thực sự vâng phục theo thánh tâm Chúa, nổi bật về sự khiêm nhường và sống khó nghèo, về cầu nguyện và hy sinh thân xác. Ngài đã hoàn toàn tận hiến để phục vụ dân Chúa. Giáo hội đã tôn vinh Ngài là mẫu mực và là thánh bổn mạng của những linh mục giáo xứ, vì tin rằng gương mẫu và lời cầu xin của Ngài sẽ giúp các linh mục giáo xứ sống xứng đáng phẩm giá cao đẹp của ơn gọi là những tôi tớ trung thành của dân Chúa, là những người phản ảnh của Chúa Giêsu Cứu Thế, vì Người đến không phải để được phục vụ mà để phục vụ, Người hiến mạng sống mình làm giá cứu chuộc cho nhân loại.

Xin Ngài cầu cùng Chúa ban cho Giáo hội của Chúa hôm nay có thêm nhiều linh mục thực sự vâng phục theo thánh tâm Chúa. Xin cầu bầu cho những linh mục dưới sự che chở của Ngài được là những đại diện xứng đáng của Chúa Giêsu, Mục Tử Nhân Lành. Xin cho các linh mục hết lòng tận hiến bản thân trong cầu nguyện và thống hối ăn năn, là những gương mẫu của khiêm nhường và khó nghèo, sáng ngời mẫu mực thánh thiện; là những người rao giảng đầy sinh lực và quyền năng của Lời Chúa, là những người nhiệt tâm ban phát ân phúc của Chúa qua các Bí tích. Xin cho sự trung thành yêu mến của các linh mục với Chúa Giêsu trong Thánh Thể và với Mẹ Maria là hai Nguồn Nước đầy hoa trái trong đời sống mục vụ của các linh mục. Amen.

KINH ÔNG THÁNH GIUSE BẦU CỬ (1)

Lạy ơn Ông Thánh Giuse. Chúng con chạy đến cùng Người, trong cơn gian nan chúng con mắc phải. Chúng con đã kêu van cùng Rất Thánh Đức Bà là Đấng đã làm Bạn cùng Người, phù hộ gìn giữ chúng con, thì chúng con cũng lấy lòng trông cậy cho vững vàng, mà xin Ông Thánh Giuse bầu cử cho chúng con như vậy.
Chúng con xin vì nhân đức kính mến, mà Người làm Bạn cùng Rất Thánh Đồng Trinh là Mẹ Chúa Trời, và là Đấng chẳng mắc phải tội tổ tông truyền, cùng vì lòng thương Người đã ẵm lấy Đức Chúa Giêsu, thì chúng con xin Ông Thánh Giuse ghé mặt lại mà thương đến Hội Thánh, là phần sản nghiệp Đức Chúa Giêsu đã lấy Máu Thánh mình mà chuộc. Lại xin Người dùng sức mạnh thiêng liêng và quyền phép Người, mà giúp đỡ những sự chúng con còn thiếu thốn.

Lạy Đấng đã coi sóc Đức Chúa Giêsu cùng Đức Bà cho cẩn thận, thì chúng con xin Người bênh vực con cái Đức Chúa Giêsu đã chọn. Lạy Cha rất thương yêu! Chúng con xin Người cất mọi sự dối trá cùng mọi tội lỗi, cho chúng con khỏi mắc phải những sự ấy. Lạy Đấng rất mạnh đang ở trên trời hay gìn giữ chúng con, xin Người dủ lòng thương mà che chở chúng con đang khi chiến trận cùng kẻ thù tối tăm là các ma quỉ. Như xưa Người đã gìn giữ Đức Chúa Giêsu cho khỏi cơn hiểm nghèo thế nào, thì rầy chúng con cũng xin Người cứu chữa lấy Hội Thánh, cho khỏi các mưu kế giặc thù, và các sự gian nan khốn khó như vậy, cùng xin Người hằng bầu cử cho chúng con được bắt chước Người, và trông cậy vì quyền thế Người, cho được giữ đạo cho trọn, cùng được chết lành, và được hưởng phúc vô cùng trên thiên đàng. Amen.

KINH ÔNG THÁNH GIUSE QUAN THẦY (2)

Chúng tôi lạy ơn ông thánh Giuse, thuở xưa thánh Thiên thần hiện đến yên ủi Người rằng: Giuse là con Vua thánh Đavít chớ lo sợ sợ làm bạn cùng Rất Thánh Đồng trinh Maria làm chi, vì chưng Con Người đã chịu thai trong lòng Người, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà có; vậy Người sẽ sinh một Con trai cùng sẽ đặt tên là Giêsu.

Chúng tôi xin ông thánh Giuse cầu cho chúng tôi.

Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

Lạy ơn Đức Chúa Trời là Đấng thượng trí vô cùng, đã chọn ông thánh Giuse cho được làm bạn cùng Rất Thánh Đức Mẹ, thì chúng tôi xin Đức Chúa Trời giúp sức cho chúng tôi dược lòng kính ông thánh Giuse là quan thầy chúng tôi ở thế gian này, cho đáng chịu ơn Người bầu chủ chúng tôi trước mặt Đức Chúa Trời. Vì Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng tôi. Amen.

KINH ÔNG THÁNH HIÊRÔNIMÔ

Chúng tôi lạy ơn ông thánh Hieronimô, cùng ông thánh Valentinô Giám mục và các bạn tử vì đạo, xưa đã chịu khó nhọc làm sáng danh Đức Chúa Trời cùng cứu giúp linh hồn người ta, và chịu chết đổ máu mình ra vì Đức Chúa Giêsu, thì chúng tôi xin các Đấng cầu bầu cho chúng tôi được giữ đạo thánh Đức Chúa Trời cho nên, cùng xin cho các thầy cả giảng đạo trong nước Việt Nam này được thêm lòng kính mến  Đức Chúa Trời và thương yêu linh hồn người ta; lại xin các Đấng bầu cử cho cả và nước Việt Nam hằng được bằng an, và cho đạo thánh Đức Chúa Trời một ngày một rộng sáng ra, cho hết mọi người được biết, cùng tin cậy kính mến, và làm tôi tá Đức Chúa Trời ở đời này, cho ngày sau được lên thiên đàng hưởng phúc thanh nhàn vui vẻ vô cùng. Vì Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng tôi. Amen.


KINH ÔNG THÁNH I NHÃ (St. Ignatius Loyola) (1)

Kính lạy Thánh I Nhã sáng lập Dòng Tên vinh hiển, chúng con khiêm nhường khẩn khoản nài xin Ngài cầu cùng Chúa cho chúng con trên hết mọi sự được thoát khỏi mọi tội lỗi, và những sự gian ác lớn lao của ma quỷ.

Ước gì gương mẫu thánh thiện của Ngài dốt nóng trái tim chúng con với việc làm sáng danh Chúa và cho lợi ích của tha nhân. Xin Ngài cầu cùng Trái Tim tình yêu của Chúa Giêsu, Chúa chúng con, là triều thiên của mọi ân sủng cho chúng con được ơn bền đỗ đến cùng và được phúc thật đời đời. Amen.

KINH ÔNG THÁNH INAXU (2)

Lạy ơn ông thánh Inaxu xưa đã chê bỏ thế gian cùng các sự thuộc về nó, cho nên đã được trận cả, cùng tích nhiều của thiêng liêng lời nói việc làm ở trên trời.
Chúng tôi xin ông thánh Inaxu cầu cho chúng tôi.

Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

Lạy ơn Đức Chúa Trời xưa đã chọn ông thánh Inaxu lập dòng trong Hội thánh cho danh Đức Chúa Trời sáng ra mọi nơi thiên hạ, thì chúng tôi xin Đức Chúa Trời thương đến chúng tôi là kẻ yếu đuối được chịu ơn Người cầu cho chúng tôi đang khi đánh giặc thiêng liêng ở thế gian này, và bắt chước Người cho đáng hưởng phúc vui vẻ ở trên trời. Vì Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng tôi. Amen.


KINH BÀ THÁNH IMELDA

Lạy ơn bà thánh Imelda, xưa đã nghe thấy lời Đức Chúa Trời phán rằng: Ở con đồng trinh đã dâng mình cho Đức Chúa Giêsu Kitô, hãy đến chịu lấy triều thiên Chúa trọng vô cùng đã sắm cho con đời đời.

Chúng tôi xin bà thánh Imelda cầu cho chúng tôi.

Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu xưa đã cho bà thánh Imelda chịu lễ cách rất lạ lùng, và linh hồn ra sốt mến quá đã lìa bỏ xác mà lên thiên đàng họp cùng Đức Chúa Giêsu; thì chúng tôi xin vì lời Người cầu cho chúng tôi được lòng sốt mến trong linh hồn mà chê bỏ những sự hèn hạ chúng tôi yêu mến để chúng tôi được đẹp lòng Đức Chúa Giêsu liên, cho đến khi linh hồn lìa xác được lên hưởng phúc đời đời. Vì Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng tôi. Amen.

KINH ĐỨC BÀ MARIA

Lạy ơn Rất Thánh Đức Bà Maria là Mẹ cực khoan cực nhân rất thương loài người ta, là Mẹ sinh đẻ Đức Chúa Giêsu, xuống cho chúng con mọi sự lành. Những kẻ âu lo nhớ đến Đức Bà, thì được yên ủi cho, các Thánh xem thấy Đức Bà thì chịu phần vui mừng, kẻ có tội chạy đến cùng lòng lành Đức Bà thì Đức Bà ban cho sức mạnh, cho được làm những việc lành phúc đức. Chúng con là kẻ rất hèn mọn, đã làm bấy nhiêu việc lành, thì chúng con dâng cho Đức Bà, cùng xin Đức Bà chịu lấy, cho chúng con được ăn mày Ân Xá bằng Đức Giáo Hoàng truyền cho chúng con vậy. Chúng con đã vâng lời Đức Giáo Hoàng, cùng có hợp một ý người dậy; song le chúng con yếu sức lắm, chẳng có làm việc lành này nên sảng sốt lo đi đàng khác, chúng con xin Đức Bà chớ chấp sự ấy; chúng con lại cậy lòng lành Đức Bà mà cả lòng xin Đức Bà cầu cùng Đức Chúa Giêsu là con thật Đức Bà, cho Hội Thánh càng ngày càng thịnh, cùng gìn giữ Đức Giáo Hoàng cho được bằng yên, cho các vua chúa có đạo thuận hoà yêu nhau, cùng phá mọi sự rối, soi lòng kẻ nghịch trở lại chịu lụy Hội Thánh, mở lòng có kẻ chẳng có đạo biết được Đạo Thánh Đức Chúa Trời, cùng phù hộ cho các giáo hữu mọi nơi khỏi sự dữ được mọi sự lành phần linh hồn và phần xác, cho chúng con được ân xá này, là tha phần phạt đền tội cho chúng con, cho ngày sau được chịu muôn phúc ở trên Thiên Đường đời đời chẳng cùng. Amen.

KINH BÀ THÁNH MARIA MAĐALÊNA

Lạy ơn Bà thánh Maria Mađalêna, xưa đã lấy bình thuốc thơm mà đi lau lưng Chúa Giêsu cùng đổ nước mắt ra trên chân Người, và lấy tóc mình mà lau cùng lấy thuốc thơm mà xức. Chúng con xin Bà thánh Mađalêna cầu cho chúng con.

Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

Chúng con xin Đức Chúa Trời nghe lời Bà thánh Mađalêna cầu cho chúng con, vì thuở xưa Đức Chúa Giêsu đã nghe lời Bà cầu xin mà làm cho ông thánh Lazarô chết bốn ngày được sống lại. Vì Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.


KINH ÔNG THÁNH MÁTTHÊU, Tông Đồ

Kính lạy Thánh Mátthêu vinh hiển, ngài đã được gọi từ người thu thuế để trở nên người tông đồ nhiệt thành của Chúa Giêsu. Xin cầu cho chúng con chớ có lòng ham mê của cải đời này, và sống đời sống liêm khiết. Xin cầu cho chúng con biết chia sẻ của cải với người nghèo khó, vì những gì chúng con làm cho một trong những người anh em bé mọn là làm cho Chúa, và xin cầu cho chúng con được ơn thấy Chúa Giêsu đang sống trong Giáo hội của Ngài, và làm theo lời Người dạy trong đời sống của chúng con trên trần gian, để chúng con mai ngày sẽ được sống đời đời với Người trên thiên đàng. Amen.


KINH BÀ THÁNH MÁTTA

Kính lạy rất thánh Mátta, vì đức tin của Ngài mà Chúa Giêsu đã phán: “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống”, và cũng vì đức tin mà Ngài đã nhìn vượt quá bản tính con người của Chúa Giêsu, khi thánh nữ tuyên xưng rằng: “Lạy Thầy, con tin Thầy là Đấng Cứu Thế, Con Thiên Chúa”. Với lòng trông cậy vững vàng, Ngài đã nói: “Con biết: Bất cứ điều gì Thầy xin cùng Thiên Chúa, Người cũng sẽ ban cho Thầy” và vì thế Chúa Giêsu đã gọi Ladarô từ cõi chết sống lại.

Với tình yêu vẹn tuyền dành cho Chúa Giêsu, Ngài đã đón Chúa Giêsu về nhà Ngài. Chúng con là bạn và là tôi tớ của Chúa Giêsu cũng đang gặp những khó khăn mọi bề. Xin Ngài cầu cho chúng con, để chúng con được Chúa Giêsu thương giúp vượt qua những khó khăn, và được trưởng thành trong đức tin, đức cậy và đức mến. Xin Chúa Giêsu, Người ngồi cùng bàn tiệc với Ngài nghe lời mà ban cho chúng con một chỗ trên thiên đàng. Amen.

KINH ĐỨC THÁNH MICAE, Tổng Lãnh Thiên Thần

Lạy ơn Đức thánh Micae là tổng lãnh thiên thần rất mạnh mẽ, chúng con xin Người hằng thương nhớ đến chúng con liên mà cầu xin Đức Chúa Trời ban sức cho chúng con được giữ đạo nên.

Chúng con xin Đức thánh Micae cầu cho chúng con. Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

Lạy ơn Đức Chúa trời thượng trí vô cùng, đã chia các việc ra cho các Thiên thần có thứ tự lạ lùng, thì chúng con xin Đức Chúa Trời thương cho các đấng thiên thần hằng chầu chực Đức Chúa Trời ở trên trời coi sóc, gìn giữ chúng con đang khi còn sống ở thế gian. Vì Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.


KINH BÀ THÁNH MÔNICA

Kính lạy Bà thánh Monica, là Người Mẹ đạo đức gương mẫu của thánh Augustinô, Ngài đã kiên trì theo đuổi người con bướng bỉnh của Ngài bằng tình thương và lòng cảm mến, tha thứ và khuyên nhủ, và dùng những lời kêu cầu mạnh mẽ thấu tới thiên đàng.

Xin Ngài cầu bầu cho tất cả mọi người mẹ hôm nay để họ biết lôi kéo con cái họ trở về với Chúa. Xin cho họ biết gần gũi với con cái họ, dùng tình thương, tha thứ và khuyên nhủ với những người con trai, con gái hoang đàng đang sa cơ, lạc bước. Xin Ngài đưa những người con đang lạc bước trở về xum họp với mái ấm gia đình. Amen.


KINH ÔNG THÁNH PHANXICÔ XAVIÊ

Quan Thầy Các Xứ Giảng Đạo

Chúng con lạy Chúa là Đấng xưa đã chọn thánh Phanxicô Xavier đi đến Phương Đông này giảng rao soi sáng muôn dân được biết đường rỗi linh hồn, cùng mở đường cho nhiều linh mục bắt chước gương người mà tiếp việc giảng truyền đạo Chúa trong các xứ miền Đông này.

Chúng con là kẻ ngây muội xưa nay chẳng có công gì đáng được ơn trọng ấy đó là cho chúng con biết được đạo thánh Chúa là đường công chính làm cho chúng con được mọi sự lành đời sau.

Chúng con cảm tạ Chúa cùng trông cậy vì công nghiệp thánh Phanxicô Xavier cho đạo thánh Chúa một ngày một lan rộng ra, cùng phá tan hết mọi bè rối và các kẻ thù nghịch Hội Thánh.  Lại xin cho hàng đạo đức được mọi sự lành bình an mà coi sóc linh hồn chúng con; cùng xin cho giáo dân được một lòng tin bến vững, hầu đáng được ngày sau hưởng phúc Thiên đàng đời đời chẳng cùng.  Amen.

Lạy Rất Thánh Phanxicô Khó Khăn, con của thương gia giàu có thành Assisi, thế nhưng, Ngài đã bỏ những của cải thế gian để theo Chúa Cứu Thế Giêsu mà Ngài rất mực yêu mến, và Ngài đã chiến thắng mang về cho Chúa Giêsu nhiều linh hồn. Thế giới hôm nay của chúng con rất cần những thương gia vô vị kỷ và công chính. Xin hãy khơi dậy trong họ bằng tình yêu của Chúa Giêsu cho tha nhân, và lòng ước ao những sự trên trời.

Lạy Chúa, qua công nghiệp của thánh Phanxicô khó khăn, xin hãy cho Giáo hội Chúa lớn mạnh, làm phong phú Giáo hội lần nữa với đàn con cháu tâm linh: xin làm chúng con nên giống thánh nhân, xem thường những của cải thế gian, và không lúc nào thiếu những ơn phúc của thiên đàng. Amen.


KINH KHẤN ĐHY PHANXICÔ XAVIÊ NGUYỄN VĂN THUẬN

(Bản kinh này do Tiến Sĩ Trần An Bài biên soạn)

Kính lạy Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận./ Khi sống ở trần gian, /Ngài đã nêu gương sáng mọi nhân đức,/ phải chịu nhiều gian khổ trong ngục tù vì Đức Tin, / chịu nhiều đau đớn vì bệnh tật. /Nhưng Ngài đã tìm ra con đường Hy Vọng/ để thánh hóa những gian nan đau khổ, /cùng rao giảng công lý và hòa bình cho mọi người và mọi dân tộc. /Con đường Hy Vọng của Ngài chính là con đường hy sinh và đau khổ của Chúa Giêsu, /đã xuống trần/ để đem cậy trông cho người thất vọng,/ đem ủi an cho kẻ lao tù, /đem sức mạnh cho người tật nguyền /và đem phục sinh cho người chết trong ơn nghĩa Chúa. /Chúng con xin Đức Hồng Y phù trợ,/ dẫn đưa chúng con đi vào Con Đường Hy Vọng/ mà Ngài đã mở ra, /để chúng con can đảm vượt qua những thử thách/ và đau khổ hiện tại, /mong tìm được nguồn an ủi /và cậy trông vào tình thương hải hà của Thiên Chúa.

Lạy Chúa là nguồn hy vọng của chúng con. /Chúng con cảm tạ Chúa/ đã ban cho Giáo Hội/ và Quê Hương Việt Nam thân yêu chúng con/ vị Hoàng Tử trung kiên và thánh thiện/ là ĐHY Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận. /Chúng con nguyện xin Chúa, /qua lời cầu bầu của Mẹ Maria/ và nhờ công nghiệp của Đức Hồng Y, / ban cho chúng con biết sống hy vọng vào sự quan phòng của Thiên Chúa./ Amen.

 KINH ÔNG THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ

     Kính lạy thánh Phaolô là tông đồ cả Đức Chúa Giêsu, đã giảng rao sự thật của đạo Đức Chúa Trời trước mặt thiên hạ, thì chúng con xin người cầu bàu cho chúng con đang lúc còn ở giữa kẻ thù dưới thế gian này.

Chúng con xin thánh Phaolô cầu cho chúng con.

Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

Lạy Chúa là Đấng xưa đã chọn thánh Phaolô đi giảng rao dạy dỗ người ta biết đàng chính thật mà lên Thiên-đàng, thì chúng con xin Chúa ban cho chúng con được vâng giữ những lời các đấng chăn chiên dạy dỗ chúng con, cho chúng con được dõi theo đường chính thật mà lên Thiên-đàng. Vì Đức Giêsu Kitô là Chúa chúng con.  Amen.

KINH ÔNG THÁNH PHÊRÔ, TÔNG ĐỒ

Kính lạy Thánh Phêrô là tông đồ cả của Chúa Giêsu, là đầu cùng là cột cái Hội Thánh, là thầy dạy mọi sự thật.  Chúa Giêsu đã phó các con chiên cho người coi sóc, đã đặt người cầm giềng mối các giáo dân, đã ban cho người chìa khóa Nước Thiên Đàng.

Chúng con vui mừng vì thánh Phêrô đã được chức cao quyền trọng như vậy, chúng con xin chọn người làm quan thày, cậy người coi sóc gìn giữ những con mọn này cho khỏi miệng sói rừng là ma quỉ.  Lại xin cho những ai lạc đàng được biết chính nẻo là đạo thánh  mà tin, cùng giữ cho vững bền; đến ngày sau qua khỏi đời này xin thánh Phêrô mở cửa Thiên-đàng cho chúng con được hiệp lại một nhà một nước, mà thờ phụng chầu chực Chúa tạo thành muôn vật, hằng vui sống, hằng trị đời đời chẳng cùng.  Amen.


KINH ĐỨC THÁNH THIÊN THẦN RAPHAE

Lạy ơn Đức Thánh Raphae là quan tướng rất mạnh bạo, là Đấng Thiên thần rất sáng láng, chúng tôi xin Người thương nhớ đến chúng tôi là kẻ yếu đuối mọi đàng.

Chúng tôi xin Đức thánh Raphae cầu cho chúng tôi.

Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

Lạy ơn Đức Chúa Trời có phép vô cùng xưa đã sai Đức Thánh Raphae Tổng lành Thiên thần gìn giữ ông Tôbia, thì rầy chúng tôi cũng xin Chúa tôi thương đến chúng tôi là tôi tá Chúa tôi được chịu ơn Người gìn giữ chúng tôi. Vì Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng tôi. Amen.


KINH BÀ THÁNH ROSA

Lạy ơn bà thánh Rosa là hoa Văn cõi rất tốt, hay xông ra mùi các nhân đức rất thơm tho cho khắp mọi người chúng tôi.

Chúng tôi xin bà thánh Rosa cầu cho chúng tôi.

Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

Lạy ơn Đức Chúa Trời có phép vô cùng đã ban ơn cho bà thánh Rosa nên tốt lành về đức đồng trinh và đức nhịn nhục cho chúng tôi được soi, thì chúng tôi xin Đức Chúa Trời ban cho chúng tôi được lòng kính mến và bắt chước Người, cho đáng Đức Chúa Trời thương đến chúng tôi. Vì Đức Chúa Giêsu hằng sống hằng trị đời đời chẳng cùng. Amen.


KINH BÀ THÁNH TÊRÊSA

Lạy ơn bà thánh Têrêsa, xưa đã nghe thấy lời Đức Chúa Trời phán rằng: Ở con đồng trinh đã dâng mình cho Đức Chúa Giêsu Kitô, hãy đến chịu lấy triều thiên Chúa trọng vô cùng đã sắm cho con đời đời.

Chúng tôi xin bà thánh Têrêxa cầu cho chúng tôi.

Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

Lạy ơn Đức Chúa Trời là Đấng hãy ban mọi sự lành cho chúng tôi; xin vì công nghiệp bà thánh Têrêsa đồng trinh cho chúng tôi được bắt chưóc cùng vâng cứ những lời Người dạy dỗ chúng tôi về đàng nhân đức một ngày một hơn. Vì Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng tôi. Amen.


KINH BÀ THÁNH TÊRÊXA HÀI ĐỒNG GIÊSU (1)

Lạy ơn bà Thánh Têrêxa Hài dồng Giêsu, Người sống ở đời này không được là bao, mà đã hóa nên gương rất trinh tuyết về đức sạch sẽ như Thiên thần, đức kính mến Đức Chúa Trời cho vững chí, và được phó mình trong tay Chúa cho trọn vẹn, rày Người đang hưởng trọn phúc xứng đáng các nhân đức Người đã làm, tôi xin Người ghé mắt lại thương xem chúng tôi là kẻ hết lòng trông cậy Người; cùng nhận lấy sự lo khốn khó tôi như là sự âu lo khốn khó Người vậy, mà khẩn nguyện cho tôi trước mặt Đức Nữ Đồng Trinh Vô Nhiễm Nguyên Tội, vì Người khi còn ở đời này đã được nên như hoa xinh đẹp lòng Đức Mẹ các riêng; xin Người bầu cử cho tôi trước tòa Nữ Vương cai trị trên trời, là đấng đã tỏ mình ra mà mỉm cười với Người còn thuở bé, xin Người kêu van cùng Đức Mẹ, vì Người có thần thế rất mạnh cùng Trái tim Đức Chúa Con, để Đức Mẹ cầu bầu cho tôi một ơn riêng tôi khát vọng trong giờ này, cùng làm phép lành cho tôi được vững lòng đang khi còn sống ở đời này, và phù hộ tôi trong giờ sau hết, đoạn đem linh hồn tôi về chốn thảnh thơi đời đời. Amen.

KINH BÀ THÁNH TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊSU (2)

Lạy Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu, người sống rất vắn vỏi trên cõi trần gian, song người đã được đầu đủ nhân đức; lòng tinh khiết, khiêm nhường, tận tâm mến Chúa và yêu người.  Mà nhất là người đã phú trót mình cho Chúa, tin cậy nơi Chúa như con nhỏ tin nơi mẹ nó vậy.

Người đã truyền cho thế gian một con đường rất đơn sơ, để chóng đưa linh hồn đến đỉnh trọn lành, đó là sự khiêm nhượng thật lòng và coi mình như trẻ bé trước mặt Chúa, cùng trông cậy  nơi lòng lân mẫn vô cùng của Chúa.

Xin Thánh Têrêsa cầu bàu cho chúng con được dõi theo gương người, là bước vào « tiểu lộ » , là đường người đã trải qua mà đến cùng Chúa.

Lạy Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Hài Đồng Giêsu, xưa đã hứa cho mưa hoa hồng xuống trên thế gian này, vậy xin người cầu cùng Chúa Trời, xin cho hoa hồng thiêng liêng đổ xuống cho chúng con, là làm cho chúng con được yêu mến Chúa như người, và cho khắp nơi được an ninh, hòa hảo; cùng cho Nước Chúa được hiễn trị một ngày được lan rộng hơn. Xin vì lời thánh nữ khẩn nguyện cho người ngọai giáo được trở lại thờ phụng Chúa hầu sau này được chung phước cùng thánh nữ trên Thiên đàng. Amen.


KINH ÔNG THÁNH TÔMA, TÔNG ĐỒ

Chúng tôi lạy ơn ông thánh Tôma, xưa đã nghe thấy lời Đức Chúa Giêsu phán rằng: Tôma bởi đã xem thấy Thầy thì mới tin, phúc trọng những kẻ chẳng thấy mà có lòng tin.

Chúng tôi xin ông thánh Tôma cầu cho chúng tôi.

Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

Chúng tôi xin Đức Chúa Trời ban ơn cho chúng tôi được lòng kính mừng ông thánh Tôma tông đồ Đức Chúa Giêsu, cùng xin Người hằng gìn giữ chúng tôi cho có lòng kính mến Đức Chúa Trời cho nên, và bắt chước Người mà tin thật mọi sự đạo thánh Đức Chúa Trời. Vì Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng tôi. Amen.


KINH ÔNG THÁNH TÔMASÔ, TIẾN SĨ, DÒNG ĐA MINH (1)

Chúng tôi ngợi khen Đức Chúa Giêsu là Chúa thiên đàng, đã chọn ông thánh Tômasô làm sáng danh Hội thánh, cho thiên hạ được ơn thông biết những lẽ về đạo thật.

Ông thánh Tômasô cầu cho chúng tôi.

Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

Chúng tôi phải cầu xin lạy ơn Đức Chúa Trời đã làm cho Hội thánh được sáng láng bởi ông thánh Tômasô tiến sĩ, những cách lạ mà dạy dỗ, cũng làm gương mọi phúc đức thì chúng tôi xin cùng Đức Chúa Trời cho chúng tôi trí khôn sáng láng cho đưọc thông biết những lẽ Người đã dạy, cùng bắt chước những việc Người đã làm. Vì Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng tôi. Amen.

 KINH ÔNG THÁNH TÔMASÔ, TIẾN SĨ, DÒNG ĐA MINH (2)

Lạy ông thánh Tômasô rất thanh sạch, là cây gậy trắng tốt Đức Chúa Trời đã chọn. Người đã giữ lấy áo Đức Chúa Trời ban khi chịu phép Rửa tội cách thanh sạch chẳng có nhọ dỉ bao giờ; lại được ơn hai Thiên thần thắt dây mà ăn ở khi còn sống ở đời này như thiên thần vậy. Tôi  xin Người cầu bầu cho tôi trước mặt Đức Chúa Giêsu là con chiên thanh tịnh, và trước mặt Đức Bà Maria là Nữ Vương các kẻ đồng trinh, để cho tôi là kẻ mang dấu người đã thắng trận xác thịt, được chịu lấy ơn sạch sẽ như Người, cùng được bắt chước Người khi tôi còn sống ở đời này, cho đáng ngày sau được chịu triều thiên trên trời ở giữa các Thiên thần làm một cùng Người là Đấng mạnh mẽ bênh vực sự sạch sẽ trong mình tôi.

Ông thánh Tômasô cầu cho chúng tôi.

Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

Lạy Đức Chúa Trời đã đoái thương lấy dây phép (hay là ảnh) ông thánh Tômasô mà gìn giữ chúng tôi đang khi chiến trận rất khó cho được giữ mình sạch sẽ, thì chúng tôi xin Đức Chúa Trời ban ơn trên trời, là cho Người giúp đỡ chúng tôi thắng trận cùng giặc dơ dáy, là kẻ thù linh hồn và xác chúng tôi, cho đáng ngày sau được đội triều thiên hoa huệ về đức sạch sẽ đời đời, và được phúc thanh nhàn ở giữa những cơ đội thanh sạch các Thiên thần. Vì Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng tôi. Amen.


KINH ÔNG THÁNH VINCENTÊ (1)

Lạy ơn ông thánh Vincentê là tông đồ rất vinh hiển, là Đấng hay làm nhiều phép lạ, là Thiên thần mới về sách Apôcalypsi, là Đấng rất yêu dấu hay bầu chữa chúng tôi.

Chúng tôi xin Người dủ thương nhận lời khiêm nhường chúng tôi cầu xin cùng Người, và làm cho những ơn Đức Chúa Trời đổ xuống trên mình chúng tôi cho nhiều. Chúng tôi xin Người nhân vì lửa sốt mến hằng đốt lòng Người mà làm cho Cha Cả muôn loài thương xót tha tội chúng tôi, và ban đức tin rất chắc chắn và lòng hằng vững vàng làm việc lành phúc đức cho đến cùng, để chúng tôi nên giáo hữu tốt lành sốt sắng, đáng ăn mày ơn Người bầu cử phù giúp chúng tôi.

Chúng tôi lại xin Người phù hộ chúng tôi phần xác cho khỏi những sự bệnh nạn, giữ ruộng vườn chúng tôi cho khỏi những mưa đá bão táp cùng trừ cất mọi sự gian nguy kẻo làm hại chúng tôi nữa. Chúng tôi được ơn Người phù hộ phần hồn phần xác như làm vậy, thì hằng sẽ giữ lòng sốt sắng kính mến Người, đoạn có ngày chúng tôi sẽ họp mặt với Người trên thiên đàng mà ngợi khen Đức Chúa Trời mãi mãi đời đời chẳng cùng. Amen.

KINH ÔNG THÁNH VINCENTÊ (2)

Chúng tôi ơn ông thánh Vincentê, là sự sáng nước Tây Ban Nha, cùng là sự sáng mới nước Ý, và là sự vẻ vang cùng sự phương danh thành Valentia, kẻ mù, kẻ què, kẻ đã chết cùng kẻ ốm yếu tật nguyền chạy đến cùng Người; sự chết cùng những sự nguy hiểm cheo leo vâng lời Người. Khí trời cùng đám mây, ôn dịch cùng lửa nóng, biển sông cùng sóng gió, ma quỉ cùng thế gian; cả thay thảy phải thua Người. Các dân thiên hạ hãy vui mừng, hãy đồng thanh kêu tên Vincentê, hãy ngợi khen Người đời đời.

Chúng tôi xin ông thánh Vincentê cầu cho chúng tôi.

Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

Chúng tôi cầu xin lạy ơn Đức Chúa Trời xưa đã làm cho ông thánh Vincentê hiển tu được nên  cao trọng sáng láng bởi những nhân đức cùng những công nghiệp vô vàn vô số, và đã nghe lời Người cầu xin, mà làm cho kẻ ốm yếu tật nguyền được đã, thì chúng tôi xin Chúa ban sức cho chúng tôi được noi gương bắt chước Người mà khinh chê những sự đời này, cùng trìu mến những sự trên trời, cho được chỗi dậy ra khỏi những tội lỗi chúng tôi đã mắc phải, cùng được khỏi những cơn bênh nóng nảy phần hồn phần xác, vì lời Người cầu bầu cho chúng tôi, Vì Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng tôi. Amen.
Kinh các thánh quan thầy
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments
Top