12 thg 2, 2012

ALBUM MỘT ĐỜI NGỢI CA


Lời Giới Thiệu - Bước Theo Mẹ - V.A
Tháng mười tháng Mân Côi - Diệu Hiền
Mẹ Khóc Thương Con Người - Thụy Vân
Bước theo Mẹ - Uyên Di ft. Xuân Phú
Mẹ là Nữ Vương Bình An - Uyên Di
Mẹ ơi xin hãy xót thương - Diệu Hiền
Mẹ lên trời - Uyên Di ft. Khắc Dũng
Mẹ Hằng Cứu Giúp - Uyên Di
Quỳ đây khấn dâng lên Mẹ - Uyên Di ft. Khắc Dũng
Mẹ La Vang - Thụy Vân
Cho con kêu tên Mẹ - Uyên Di ft. Xuân Phú
Thánh Giuse Đấng công chính - Diệu Hiền


ALBUM MỘT ĐỜI NGỢI CA
  • Title : ALBUM MỘT ĐỜI NGỢI CA
  • Posted by :
  • Date : 12.2.12
  • Labels :
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments
Top