2 thg 11, 2012

TỪ CHỐN LUYỆN HÌNH - THANH HUYỀN


TỪ CHỐN LUYỆN HÌNH - THANH HUYỀN

Từ chốn luyện hình u tối
Vọng tiếng bao linh hồn khóc than
Niềm thành tín dâng Mẹ nhân ái
Nguyện Mẹ thương nghe đoàn con cái thiết tha van nài

Từ vực sâu tếng khóc than
Còn vọng ngân với tháng năm u hoài đớn đau
Mẹ Mẹ ơi hãy đoái thương lòng từ bi
Hãy chiếu soi hết mọi linh hồn

Ngàn nỗi u phiền đau đớn
Chỉ biết kêu xin Mẹ đoái thương
Dịu về nơi thiên toà cao sang
Cùng Mẹ hoan ca tình yêu Chúa đến muôn muôn đời

Thập giá xưa còn ghi dấu
Mẹ hiến dâng con một mến yêu
Chuộc tội cho gian trần xa đắm
Này giờ đây xin Mẹ thương cứu vớt bao linh hồn

TỪ CHỐN LUYỆN HÌNH - THANH HUYỀN
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments
Top