24 thg 2, 2013

Tĩnh Tâm Mùa Chay Thinh Lặng Trong Tâm Hồn

Nên sự thinh lặng trong tâm hồn, giải thoát mình khỏi bao nhiêu tiếng ồn ào của đời sống thường nhật. Trong đức tin cũng như trong đức ái, sự thinh lặng thường hùng hồn hơn lời nói”.


Mỗi năm, Mùa Chay mang lại cho chúng ta một cơ hội theo ý Chúa Quan Phòng để đào sâu ý nghĩa và giá trị cuộc sống Kitô của chúng ta và khích lệ chúng ta khám phá lòng từ bi của Thiên Chúa, để đến lượt chúng ta trở nên từ bi hơn đối với anh chị em mình. Trong Mùa Chay, Giáo Hội quan tâm đề nghị một số công tác đặc biệt tháp tùng các tín hữu một cách cụ thể trong tiến trình canh tân nội tâm, đó là cầu nguyện, chay tịnh và làm phúc bố thí

Đề tài tổng quát của tuần tĩnh tâm hiện nay là “Nghệ thuật cầu nguyện, nghệ thuật tin. Tôn nhan Thiên Chúa và khuôn mặt con người trong kinh nguyện thánh vịnh”.

CÁC SỨ ĐIỆP MÙA CHAY TỪ NĂM 2006 ĐẾN NAY

Tin trong Đức Mến khơi dậy lòng Bác ái (2013)

Quan tâm đối với nhau để khích lệ nhau trong đức Bác ái (2012)
Anh chị em cũng sẽ được sống lại với Người (2011
)Sự công chính của Chúa được thể hiện nhờ tin vào Đức Kitô (2010)
Đức Giêsu chuẩn bị sứ vụ bằng cầu nguyện và ăn chay (2009)
Chúa Kitô đã trở nên nghèo vì anh chị em (2008)
Họ sẽ nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu (2007)
Chúa Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương (2006)

Phần 1;http://www.youtube.com/watch?v=XfFEtFPwthI|P-2;http://www.youtube.com/watch?v=x5pDzxNcbW8|P-3;http://www.youtube.com/watch?v=c1iOdixB8Ns|P-4;http://www.youtube.com/watch?v=Cun8NavdEG4|P-5;http://www.youtube.com/watch?v=mgD6qMnwhm4|P-6;http://www.youtube.com/watch?v=e6fB1O0z4Mk|P-7;http://www.youtube.com/watch?v=00OYttitLPk|P-8;http://www.youtube.com/watch?v=PL0JedtS3Fc|P-9;http://www.youtube.com/watch?v=tijFS-NIJUA|10;http://www.youtube.com/watch?v=DvKpQSKXYnw|11;http://www.youtube.com/watch?v=pbaAkXdqWZQ|12;http://www.youtube.com/watch?v=TvsAkoiqH1E|13;http://www.youtube.com/watch?v=Qx7I5BKdOmI|14;http://www.youtube.com/watch?v=4rd1EqUlGJ4|15;http://www.youtube.com/watch?v=zP6Cnb8FX-M|16;http://www.youtube.com/watch?v=5JGKRJyfbOE|17;http://www.youtube.com/watch?v=8uAJ40lVjIs|18;http://www.youtube.com/watch?v=zcdf7VwKvmA|19;http://www.youtube.com/watch?v=Rp355cqcmWI|20;http://www.youtube.com/watch?v=ctAyPvmSeZM|21;http://www.youtube.com/watch?v=ZNNh425yXQ0|22;http://www.youtube.com/watch?v=IySGY6TerNA|23;http://www.youtube.com/watch?v=OV15UAe8s0Q|24;http://www.youtube.com/watch?v=igZp8W6vvXE|25;http://www.youtube.com/watch?v=4bvZEfGkkNE|26;http://www.youtube.com/watch?v=OZn0e1DWEGY|27;http://www.youtube.com/watch?v=PExx0LqcN2M|28;http://www.youtube.com/watch?v=VfcjpeOC0N4|29;http://www.youtube.com/watch?v=yQpu9kRWICc|30;http://www.youtube.com/watch?v=TBdrKeo96o0|31;http://www.youtube.com/watch?v=L69iRmJL3hg|32;http://www.youtube.com/watch?v=VWjtTQvJL04|33;http://www.youtube.com/watch?v=KLmFoDe-TmA|34;http://www.youtube.com/watch?v=TLYrSke_bKc|35;http://www.youtube.com/watch?v=LeORH0vPZ-A|36;http://www.youtube.com/watch?v=yqD9gHcaxKQ|37;http://www.youtube.com/watch?v=_kUSgeuR8SM|38;http://www.youtube.com/watch?v=uN7PPrHWFt|39;http://www.youtube.com/watch?v=uN7PPrHWFt8|40;http://www.youtube.com/watch?v=5yw7CGy4VtY|
Tĩnh Tâm Mùa Chay Thinh Lặng Trong Tâm Hồn
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments
Top