27 thg 3, 2013

Hãy Rửa Chân Cho Nhau - Ái Trinh - Quang Minh

Hãy Rửa Chân Cho Nhau - Ái Trinh - Quang Minh
Anh em gọi Thầy là “Thầy”, là “Chúa”, điều đó phải lắm, vì quả thật, Thầy là Thầy, là Chúa.Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em.
Hãy Rửa Chân Cho Nhau - Ái Trinh - Quang Minh
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments
Top