9 thg 5, 2013

Ave Maria Vầng Trăng Từ Bi - Gia Ân

A - ve Maria
Mẹ ơi đưa con vào một chiều nguyên ánh sáng 
A - ve Maria 
Vầng trăng soi duyên trời chan chứa cho muôn đời dương thế ca ngợi Mẹ ơi 
Hỡi trăng từ bi của thiên đình và hỡi trăng hồng ân của an bình đẹp xinh 
Vầng trăng ngày đêm soi sáng
Ave Maria Vầng Trăng Từ Bi
Ave Maria Vầng Trăng Từ Bi - Gia Ân
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments
Top