16 thg 6, 2013

Đức Thánh Cha bổ nhiệm Giám mục Phụ tá cho Giáo phận Vinh và Hưng Hóa

Tân Giám mục Phụ tá GP Vinh Phêrô Nguyễn Văn Viên

GPVO - Ngày 15-6-2013, Văn phòng báo chí Tòa Thánh loan tin Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm các Giám mục Phụ tá cho 2 giáo phận Vinh và Hưng Hóa. Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Viên, Tổng Đại diện Giáo phận Vinh, được bổ nhiệm làm Giám mục phụ tá giáo phận này với hiệu tòa Megalopoli di Proconsolare; và linh mục Alphongsô Nguyễn Hữu Long, thuộc tu đoàn Xuân Bích, Giám đốc Đại Chủng viện Huế, được bổ nhiệm làm Giám mục Phụ tá Giáo phận Hưng Hóa, hiệu tòa Gummi di Bizacena.

Chúng ta cùng hiệp ý dâng lời tạ ơn Thiên Chúa về những hồng ân mà Ngài vừa ban cho Giáo Hội Việt Nam, cách riêng cho hai giáo phận Vinh và Hưng Hóa.

Đức tân Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Viên sinh ngày 08-01-1965 tại giáo xứ Hướng Phương, Quảng Trạch, Quảng Bình, Giáo phận Vinh.

Từ 1987- 1992: Theo học tại Đại học Nông lâm - Huế, tốt nghiệp Cử nhân Khoa học Kinh tế.

Ngày 14-10-1993: Vào Đại Chủng viện Vinh Thanh.

Ngày 3-10-1999: Thụ phong linh mục.

Từ 2000-2009: Tu nghiệp tại Học viện Công giáo Sydney (Australia), tốt nghiệp với học vị Tiến sĩ Thần học Tín lý. Trong thời gian du học, ngài cũng làm việc mục vụ cho cộng đoàn Việt Nam tại đây.

Từ 2009: Được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc kiêm Giáo sư Tín lý tại Đại Chủng viện Vinh Thanh.

Ngày 20-11-2010: Được bổ nhiệm làm Tổng Đại diện Giáo phận Vinh.

Đức tân Giám mục Alphongsô Nguyễn Hữu Long
 Đức tân Giám mục Alphongsô Nguyễn Hữu Long sinh ngày 25-01-1953, theo học tại Tiểu Chủng viện thánh Gioan tại Đà Nẵng từ năm 1965 đến 1972 và Đại chủng viện Hòa Bình cũng tại giáo phận này từ năm 1972 đến 1978. Thầy Long thụ phong linh mục ngày 29-12-1990 thuộc giáo phận Đà Nẵng và gia nhập Tu đoàn Xuân Bích.

Sau khi thụ phong linh mục, Cha Alphongsô Long đảm nhận các công việc sau đây:

Từ 1990-1994: Phó xứ Tam Kỳ, Đà Nẵng.

Từ 1994-1998: Theo học và tốt nghiệp Cử nhân Giáo luật tại Học viện Công giáo Paris, Pháp.

Từ 1999-2001: Cha sở giáo xứ Hà Lam, Giáo phận Đà Nẵng

Từ 2001-2003: Cha sở Trà Kiệu, Giáo phận Đà Nẵng

Từ 2003-2011: Linh hướng và Giáo sư Giáo luật, Giáo sử và Huấn giáo tại Đại Chủng viện Huế.

Từ 2011: Giám đốc Đại Chủng viện Huế.
Đức Thánh Cha bổ nhiệm Giám mục Phụ tá cho Giáo phận Vinh và Hưng Hóa
  • Title : Đức Thánh Cha bổ nhiệm Giám mục Phụ tá cho Giáo phận Vinh và Hưng Hóa
  • Posted by :
  • Date : 16.6.13
  • Labels :
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments
Top