5 thg 6, 2013

Thư mục vụ kỷ niệm 25 năm tôn phong 117 Hiển Thánh Tử đạo Việt Nam

Thư mục vụ nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày tôn phong 117 Hiển Thánh Tử đạo Việt Nam
Thư của Đức TGM Phêrô Nguyễn văn Nhơn
Nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày tôn phong 117 Hiển Thánh Tử đạo Việt Nam


Nguồn :WHĐ
Thư mục vụ kỷ niệm 25 năm tôn phong 117 Hiển Thánh Tử đạo Việt Nam
  • Title : Thư mục vụ kỷ niệm 25 năm tôn phong 117 Hiển Thánh Tử đạo Việt Nam
  • Posted by :
  • Date : 5.6.13
  • Labels :
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments
Top