30 thg 7, 2013

Lạy Chúa con cần Ngài"Lord, I Need You"được hát trong giờ Chầu Thánh Thể Rio de Janeiro 2013

Ca khúc: "Lord, I Need You" (Lạy Chúa, con cần Ngài") của Matt Maher, được hát trong giờ Chầu Thánh Thể Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới Rio de Janeiro 2013 Brazil. Truyền thông Phú Giáo thực hiện phụ đề tiếng việt với bản dịch của "Thoa Phạm & Huyền Xuân"

FULL HD;http://player.vimeo.com/video/53581709|  
"Lord, I Need You" 

Lord, I come, I confess
Bowing here I find my rest
Without You I fall apart
You're the One that guides my heart

Lord, I need You, oh, I need You
Every hour I need You
My one defense, my righteousness
Oh God, how I need You

Where sin runs deep Your grace is more
Where grace is found is where You are
And where You are, Lord, I am free
Holiness is Christ in me

Lord, I need You, oh, I need You
Every hour I need You
My one defense, my righteousness
Oh God, how I need You

Teach my song to rise to You
When temptation comes my way
And when I cannot stand I'll fall on You
Jesus, You're my hope and stay

Lord, I need You, oh, I need You
Every hour I need You
My one defense, my righteousness
Oh God, how I need You

You're my one defense, my righteousness
Oh God, how I need You
My one defense, my righteousness
Oh God, how I need You


“LẠY CHÚA,CON CẦN NGÀI”

1
Lạy Chúa, con đến để thú nhận
về đây con tìm thấy phần còn lại của con
nếu không có Ngài đời con như bị tan vỡ
Chúa là người hướng dẫn trái tim con

DK
chúa ơi, con cần Người, oh, con cần Người
con cần Người từng giờ
bảo vệ con, cho con sự công bằng
Chúa ơi, con cần Người biết mấy

2
bất cứ nơi nào tội ác ngập tràn thì ơn huệ của Người càng lớn
Người ở nơi đâu là ở đó có ơn huệ của Người
và Người ở nơi đâu, là nơi đó con thấy hạnh phúc
sự linh thiêng là đức Chúa trong con

DK
chúa ơi, con cần Người,oh, con cần Người
con cần Người từng giờ
bảo vệ con, cho con sự công bằng
Chúa ơi, con cần Người biết mấy

3
 Lời con hát vang vọng tới Người, xin dạy  con
 trên đường đời khi con gặp cám dỗ
 Và khi con không thể đứng vững, con cần đến Ngài
Jesus, Người là hy niềm vọng của con, ở bên con

DK
Chúa ơi, con cần Người, oh, con cần Người
con cần Người từng giờ
bảo vệ con, cho con sự công bằng
Chúa ơi, con cần Người biết mấy

Chúa bảo vệ con, cho con sự công bằng
ôi Chúa ơi con cần Người

Người bảo vệ con, Người là chân lý của con
con cần Người biết bao

Lạy Chúa con cần Ngài"Lord, I Need You"được hát trong giờ Chầu Thánh Thể Rio de Janeiro 2013
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments
Top