7 thg 12, 2013

Mây ơi mưa xuống - Nguyễn Quang

1. Ngàn mây ơi! Xin cùng mưa xuống. Từ cao xanh xin đổ nguồn thánh ân. Những tháng năm từng giây ngóng chờ, gieo mưa đi mây mây ơi! trần đời khấn xin.
 2. Đường thương đau rã rời chân bước. Lần trong đêm mong ngày bừng ánh lên. Chúa Chúa ơi! Tội con ngất trời. Cha Cha ơi! Xin thương yêu một lần thứ tha. 

3. Niềm tin yêu trong lòng sám hối. Là câu kinh khấn nguyện cùng Chúa thôi. Thắp sáng lên bình minh chói ngời cho say mê đưa con đi về đời thánh ân. 

ĐK. Lạy Trời thương đoái mưa xuống cho đời. Lạy Trời thương xót mưa xuống cho con người ĐẤNG CỨU TINH Ngài hãy giáng sinh xuống ơn an bình, ngàn dân tôn kính. Đừng trì hoãn nữa. Xin đến cứu độ, mỏi mòn trông Chúa đôi mắt hoen lệ mờ. Chúa Chúa ơi! Tình con thiết tha, vững tin nơi Ngài, ngàn năm chẳng phai.

Mây ơi mưa xuống - Nguyễn Quang
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments
Top