19 thg 4, 2014

Dưới Chân Thập Giá - Xuân Trường

Qùy dưới chân Thập giá, con dâng hiến hết tình yêu trong tim này.
Và ước mong gì hơn, chết với Người trong những thương đau.
Nhìn Chúa trên thập giá, lời thống huyết những ngày xưa nay vọng về.
Là chốn chân tình yêu cho nhân loại nghi nhớ thẳm sâu
Dưới Chân Thập Giá - Xuân Trường
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments
Top