31 thg 10, 2014

Xin Mẹ Thương - Mai Thiên Vân

1.Mẹ ơi! Mẹ có thấu, tiếng khóc than của bao linh hồn trong nơi luyện hình? 

Từng ngày dài trông ngóng Mẹ hộ phù đỡ nâng, đem rời xa khỏi chốn tối tăm.
Mẹ ơi! Mẹ có thấu, tiếng khấn van con đang khẩn cầu cho bao linh hồn. Dù một ngày phiêu lãng, và chiều về bỗng nghe tâm hồn thống hối bao lỗi lầm.
ĐK: Hỡi Mẹ nhân lành! Nguyện xin thương đến lời con kêu khấn từ nơi thế gian bùn nhơ. Hỡi Mẹ nhân lành! Nguyện xin thương đến lời con kêu khẩn vì bao tháng năm mong chờ.
2. Mẹ ơi! Mẹ có thấu, những đớn đau của bao linh hồn trong nơi luyện hình? Vì tội tình lầm lỡ, mà đành chịu lãng quên trong vực sâu xa cách Thánh nhan.
Này con xin dâng hết, những hy sinh của bao tháng ngày trên nơi dương trần, nhờ Thập tự Con Chúa đã một lần đóng đinh xin tẩy xóa hết bao tội tình.
Xin Mẹ Thương - Mai Thiên Vân
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments
Top