8.12.14

Đại Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm GP. Thái Bình Và Những Khoảnh Khắc

Chùm ảnh lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm, Truyền chức Linh mục và Phó tế, Công bố 6 Tân Giáo xứ

Nguồn" BTTGP - Giaophanthaibinh.org"

Đại Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm GP. Thái Bình Và Những Khoảnh Khắc
  • Title : Đại Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm GP. Thái Bình Và Những Khoảnh Khắc
  • Posted by :
  • Date : 8.12.14
  • Labels :
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments
Top