8 thg 12, 2014

Đại Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm GP. Thái Bình Và Những Khoảnh Khắc

Chùm ảnh lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm, Truyền chức Linh mục và Phó tế, Công bố 6 Tân Giáo xứ

Nguồn" BTTGP - Giaophanthaibinh.org"

Đại Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm GP. Thái Bình Và Những Khoảnh Khắc
  • Title : Đại Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm GP. Thái Bình Và Những Khoảnh Khắc
  • Posted by :
  • Date : 8.12.14
  • Labels :
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments
Top