25 thg 12, 2014

Hình ảnh đêm canh thức mừng Chúa Giáng Sinh 2014 tại giáo xứ Phú Giáo
Bình luận về bài này

Hình ảnh đêm canh thức mừng Chúa Giáng Sinh 2014 tại giáo xứ Phú Giáo
  • Title : Hình ảnh đêm canh thức mừng Chúa Giáng Sinh 2014 tại giáo xứ Phú Giáo
  • Posted by :
  • Date : 25.12.14
  • Labels :
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments
Top