2 thg 4, 2017

Video: Đại Lễ Mừng Kính Thánh Vinh Sơn Quan Thầy Giáo Xứ Phú Giáo - Gp Thái Bình

Thánh Lễ Đồng Tế: Lúc 10h


Đêm Hoan Ca
Truyền hình trực tiếp sự kiện
  • Mừng Lễ Thánh Vinh Sơn quan thầy giáo xứ Phú Giáo.
  • Mừng kỷ niệm 10 năm nhận sắc chỉ thành lập giáo xứ Phú Giáo.
  • Mừng kỷ niệm 122 năm nhận sắc chỉ thành lập giáo họ Phú Giáo.
  • Mừng kỷ niệm 222 năm tôi người Phú Giáo được đón nhận Tin Mừng.Video: Đại Lễ Mừng Kính Thánh Vinh Sơn Quan Thầy Giáo Xứ Phú Giáo - Gp Thái Bình
  • Title : Video: Đại Lễ Mừng Kính Thánh Vinh Sơn Quan Thầy Giáo Xứ Phú Giáo - Gp Thái Bình
  • Posted by :
  • Date : 2.4.17
  • Labels :
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Hãy để lại nhận xét của bạn về bài này: Nếu không có tài khoản, hãy bấm vào: Nhận xét với tên --> Tên/URL --> Ghi tên và bấm tiếp tục.

Top