1 thg 1, 2019

Giáo xứ Phú Giáo long trọng mừng kính quan thầy đệ nhị Mẹ là Mẹ Thiên Chúa

      Phụng vụ Giáo Hội ngày đầu năm Dương Lịch hướng chúng ta về Đức Maria trong vai trò là Mẹ Thiên Chúa. Đây là một ơn ban đặc biệt và vô cùng cao trọng vì chính Mẹ đã sinh ra Đấng Cứu Thế: “Khi đến thời viên mãn, Thiên Chúa đã sai Con của Ngài đến để sinh bởi người phụ nữ và sinh dưới chế độ lề luật” (x. Gl 4,4).
Như vậy, Thiên Chúa vốn vô hình, nhưng nay, Người đã trở nên hữu hình qua việc đón nhận dung mạo của một con người.
Thật vậy, khi Con Thiên Chúa làm người, Ngài cũng cần một người mẹ như bao trẻ em khác. Vì thế, Thiên Chúa đã chọn Mẹ Maria là một thiếu nữ Dothái, trinh nữ vẹn tuyền, để nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần, Mẹ thụ thai và sinh hạ Đấng Cứu Thế.
Mặc dù Đức Maria không sinh ra Chúa Cha và Chúa Thánh Thần, Mẹ chỉ sinh ra Đức Giêsu, nhưng Đức Giêsu là Ngôi Hai Thiên Chúa, nên Mẹ thực sự là Mẹ Thiên Chúa (x. Công đồng Êphêsô năm 431). Đây là một mầu nhiệm mà chắc chắn chính Mẹ Maria cũng không thể hiểu được sự vĩ đại và cao cả này.
Nhờ Mẹ Maria đón nhận Ngôi Hai Thiên Chúa trong cung lòng mình, nên ngang qua đó, Thiên Chúa cũng tỏ dung mạo của mình trong Người Con của Đức Trinh Nữ Maria. Thế nên, Đức Maria được xứng đáng tôn vinh với tước hiệu cao trọng nhất, đó là Mẹ Thiên Chúa. Cũng chính vì lẽ đó mà Giáo Hội không ngớt tôn vinh và tôn nhận cũng như cầu khẩn Mẹ dưới tước hiệu cao quý này:
        Sáng nay ngày 01/01/2019 giáo xứ Phú Giáo long trọng mừng lễ kính thánh quan thầy đệ nhị Mẹ Thiên Chúa, trong thánh lễ còn có quý cha đồng tế trong cũng như ngoài giáo hạt. Hôm nay cũng là ngày đầu của năm 2019 dương lịch, ngày gắn liền với rất nhiều kỷ niệm trong giáo xứ, cách đây tròn 03 năm cha xứ Giuse Trần Văn Thụ người cha đang chăn dắt đoàn chiên Phú Giáo lãnh nhận sứ vụ tông đồ và cách đây 02 năm cũng ngày này giáo xứ nhà nhận tước hiệu Mẹ Thiên Chúa là quan thầy đệ nhị của giáo xứ. Có thể nói một ngày khởi đầu của năm mới với nhiều kỷ niệm sâu lắng đối với giáo xứ nhất là đối với tước hiệu Mẹ Thiên Chúa mà giáo xứ đã nhận là quan thầy để noi gương theo mẫu gương người Mẹ của nhân loại. Xin cho đoàn chiên giáo xứ luôn biết lắng nghe tiếng Mẹ và noi gương tính khiêm nhường và đức vâng lời của Mẹ để giáo xứ ngày chở nên đẹp lòng Mẹ Thiên Chúa.
Giáo xứ Phú Giáo long trọng mừng kính quan thầy đệ nhị Mẹ là Mẹ Thiên Chúa
  • Title : Giáo xứ Phú Giáo long trọng mừng kính quan thầy đệ nhị Mẹ là Mẹ Thiên Chúa
  • Posted by :
  • Date : 1.1.19
  • Labels :
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Hãy để lại nhận xét của bạn về bài này: Nếu không có tài khoản, hãy bấm vào: Nhận xét với tên --> Tên/URL --> Ghi tên và bấm tiếp tục.

Top