10 thg 1, 2019

Trực Tiếp Thánh Lễ Tạ Ơn Và Nghi Thức Nhận Tân Chánh Xứ Gx Phú Giáo.

Truyền Hình Trực Tiếp Thánh Lễ Tạ Ơn Và Nghi Thức Nhận Tân Chánh Xứ Giáo Xứ Phú Giáo Cha Daminh Vũ Văn Thiêm.
Trực Tiếp Thánh Lễ Tạ Ơn Và Nghi Thức Nhận Tân Chánh Xứ Gx Phú Giáo.
  • Title : Trực Tiếp Thánh Lễ Tạ Ơn Và Nghi Thức Nhận Tân Chánh Xứ Gx Phú Giáo.
  • Posted by :
  • Date : 10.1.19
  • Labels :
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Hãy để lại nhận xét của bạn về bài này: Nếu không có tài khoản, hãy bấm vào: Nhận xét với tên --> Tên/URL --> Ghi tên và bấm tiếp tục.

Top