4 thg 7, 2019

CHƯƠNG TRÌNH TUẦN CHẦU LƯỢT GIÁO XỨ PHÚ GIÁO NĂM 2019


CHƯƠNG TRÌNH
TUẦN CHẦU GIÁO XỨ PHÚ GIÁO NĂM 2019
****
I. Thứ 7 ngày 6 tháng 7 năm 2019 (tức ngày 4/6 năm Kỷ Hợi )
            15h45’: Chuông báo
            16h15’: Rước kiệu Đức Mẹ, Thánh Quan Thầy Vinh Sơn, Thánh Antonio, Thánh  Gregorio,
            Xung quanh bờ hồ, thánh lễ khai mạc tuần chầu, sau thánh lễ cung nghinh Thánh thể xung quanh thánh đường qua các nhà tạm.
            Xong vào trong nhà thờ, các cháu thiếu nhi Thánh thể làm giờ chầu.

II. Chúa nhật ngày 7 tháng 7 năm 2019 ( tức ngày 5/6 năm Kỷ Hợi )
            5h00’’: Thánh Lễ sáng.
            Sau Thánh Lễ chầu Thánh thể.
            1. Giáo xứ Chấp Chung.
            2. Giáo xứ Mỹ Đình.
            3. Giáo xứ Quỳnh Lang.
            4. Giáo xứ Phục Lễ.
            5. Giáo xứ Tân Mỹ.
            8h45’: Đón đoàn đồng tế từ nhà khách lên Thánh đường Thánh lễ chính tiệc của tuần chầu. Sau Thánh lễ mời cộng đoàn về nghỉ.
            Đến 14h00’: Chầu Thánh thể.
            1. Huynh đoàn Đa Minh.
            2. Hội Văn Côi.
            3. Hội Vô Nhiễm.
            4. Hội Gia Trưởng.
            5. Hội Lòng Chúa Thương Xót.
            6. Họ Giáo Bùi, họ giáo Văn Quan.
            7. Hai Ban kim nhạc
            17h30’: Thánh lễ thứ 3 trong ngày.

III. Thứ 2 ngày 8 tháng 7 năm 2019 (tức ngày 6/6 năm Kỷ Hợi )
            4h30’: Thánh lễ bế mạc tuần chầu và chầu tạ.


Cha Chánh XứĐa Minh Vũ Văn Thiêm
Phú Giáo, ngày 20 tháng 06 năm 2019
T/M Hội đồng giáo xứVinh Sơn Vũ Xuân Đinh

CHƯƠNG TRÌNH TUẦN CHẦU LƯỢT GIÁO XỨ PHÚ GIÁO NĂM 2019
  • Title : CHƯƠNG TRÌNH TUẦN CHẦU LƯỢT GIÁO XỨ PHÚ GIÁO NĂM 2019
  • Posted by :
  • Date : 4.7.19
  • Labels :
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Hãy để lại nhận xét của bạn về bài này: Nếu không có tài khoản, hãy bấm vào: Nhận xét với tên --> Tên/URL --> Ghi tên và bấm tiếp tục.

Top