4 thg 10, 2019

Phép Rửa khởi đầu sứ vụ người tôi trung


Phép rửa Chúa Giê-su chịu nhắc nhở chúng ta về căn tính và sứ mạng của mình. Trước hết, Phép rửa nhắc nhở chúng ta biết mình là ai và thuộc về ai. Nhờ Bí tích Rửa tội, chúng trở nên con cái Thiên Chúa, là anh chị em của Chúa Giê-su, là thành phần của Hội Thánh, chi thể của Chúa Ki-tô và là Đền thờ của Chúa Thánh Thần. Do đó, “Bí tích Thánh tẩy là cổng dẫn vào toàn bộ đời sống Ki-tô hữu, là nền tảng sự hiệp thông giữa các Ki-tô hữu và của mọi Bí tích khác” (sách GLGHCG no 1213). Mỗi khi chúng ta bước vào nhà thờ, việc chấm nước phép làm dấu Thánh giá là chúng ta đã được ban ân sủng. Tại sao như thế? Thưa mỗi khi chúng ta làm như vậy là nhắc nhở chúng ta nhớ lại Bí tích Rửa tội mà mình đã lãnh nhận. Và khi tôi được ân phúc nhờ nước Thánh, tôi thâm tín một điều chắc chắn rằng tôi là con Thiên Chúa; tôi cũng được cứu độ nhờ thập giá của Đức Ki-tô; tôi được trở nên thành viên của gia đình Hội Thánh và tôi đã được rửa sạch, được tha thứ, và nên tinh tuyền nhờ Máu của Con Chiên.
Chiều ngày 04/10/2019 sau thánh lễ Lòng Chúa Thương Xót hai gia đình anh Vinh Sơn Nguyễn Văn Tải cùng vợ là chị Maria Vũ Thị Chuyên đưa cháu Nguyễn Ngọc Kim Oanh và gia đình anh Vinh Sơn Vũ Văn An cùng vợ là chị Têrêsa Phạm Thị Nhiệm đưa cháu Vũ Hồng Ân đến xin cho các cháu chịu phép Thánh Tẩy. Gia đình anh chị Tải đặt tên thánh cho cháu là Monica Nguyễn Ngọc Kim Oanh, gia đình anh chị An đặt tên cho cháu là Vinh Sơn Vũ Hồng Ân.
Xin các thánh bổn mạng gìn giữ, bảo trợ cho hai cháu để các cháu xứng đáng trở thành người tôi trung của Chúa.
Phép Rửa khởi đầu sứ vụ người tôi trung
  • Title : Phép Rửa khởi đầu sứ vụ người tôi trung
  • Posted by :
  • Date : 4.10.19
  • Labels :
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Hãy để lại nhận xét của bạn về bài này: Nếu không có tài khoản, hãy bấm vào: Nhận xét với tên --> Tên/URL --> Ghi tên và bấm tiếp tục.

Top