29 thg 3, 2021

CHƯƠNG TRÌNH TAM NHẬT VƯỢT QUA TẠI GIÁO XỨ PHÚ GIÁO - 2021I. Thứ năm ngày 01 tháng 04 năm 2021 (tức ngày 20 tháng 02 năm Tân Sửu)

1.Ban sáng;8h00’ Thánh lễ làm phép dầu(nhà thờ chính tòa Thái Bình)

2.Ban chiều:THÁNH  LỄ TIỆC LY.

+16h30’(tức 4h30’ chiều báo chuông)

+ 17h00’: Rước Cha chủ tế,các tông đồ và chiên từ nhà khách lên Thánh đường

+20h00:Chầu Thánh thể

    -Giờ thứ nhất :Tổng Hội gia trưởng và Hội Công nhân giáo xứ

-Giờ thứ hai:Hội Văn Côi,Hội Vô Nhiễm,Lòng Thương Xót

Hết ngày thứ 5

II.Thứ Sáu tuần thánh,ngày 02 tháng 04 năm 2021(tức ngày 21 tháng 02 năm Tân Sửu)

-5h30’:Trống báo.

-6h00’:Nguyện kinh sáng,chầu Thánh Thể(chầu thinh lặng)

-10h15’:Cộng đoàn viếng đàng Thánh Giá trong nhà thờ

-15h00’:Trống báo

-15h30’:Nghi thức tưởng niệm CUỘC THƯƠNG KHÓ ĐỨC CHÚA GIÊ SU

-16h45’:Đi đáng Tháng giá xung quanh bờ hồ.

-19h30 Suy ngắm 15 sự thương khó Chúa GiêSu.

III.Thứ bảy tuần thánh,ngày 03 tháng 04 năm 2021 (tức ngày 22 tháng 02 năm Tân Sửu)

-6h00’:Trống báo

Thứ tự các hội viếng:

-6h30’-8h00’:Kinh sáng,Cộng đoàn giáo xứ viếng Chúa

-8h00’-9h00’:Huynh đoàn Đa Minh Giáo xứ

-9h30’-11h30’:Tống hội gia trưởng+công nhân giáo xứ

Sau đó nghỉ trưa.

-12h30’-14h00:Hội Văn Côi giáo xứ

-14h00’-15h30’:Hội Vô Nhiễm+Hội Lòng Thương Xót giáo xứ

-15h30’-17h00:Họ giáo Bùi+Họ giáo Văn Quan

-17h00’:Viếng Đàng Thánh Gía xung quanh Tháng Đường

Sau viếng đáng Thánh giá cộng đoàn về nghỉ đến 19h00’ ngắm dấu đanh và dâng hạt kính Đức Mẹ

-21h00: Nghi thức vọng Phục Sinh

IV.Ngày Chúa Nhật - Đại Lễ Phục Sinh ngày 04 tháng 04 năm 2021 (tức ngày 23 tháng 02 năm Tân Sửu)

+5h00’:Thánh lễ mừng Chúa Phục Sinh (tại nhà xứ)

+7h00’;Thánh lễ (tại họ Giaó Bùi)

+16h00’:Kiệu mừng Chúa Phục Sinh xung quanh bờ hồ, sau cuộc rước Thánh lễ trọng thể mừng Chúa Phục Sinh.

BTTGX

CHƯƠNG TRÌNH TAM NHẬT VƯỢT QUA TẠI GIÁO XỨ PHÚ GIÁO - 2021
  • Title : CHƯƠNG TRÌNH TAM NHẬT VƯỢT QUA TẠI GIÁO XỨ PHÚ GIÁO - 2021
  • Posted by :
  • Date : 29.3.21
  • Labels :
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Hãy để lại nhận xét của bạn về bài này: Nếu không có tài khoản, hãy bấm vào: Nhận xét với tên --> Tên/URL --> Ghi tên và bấm tiếp tục.

Top