Slider

28 thg 11, 2020
Cháu Vinh Sơn Phạm Nhật Quang Lãnh Nhận Bí Tích Thanh Tẩy

Cháu Vinh Sơn Phạm Nhật Quang Lãnh Nhận Bí Tích Thanh Tẩy

    Con đã trở nên ánh sáng Chúa Kitô, con hãy luôn luôn sống như con cái Sự Sáng, để được bền vững trong Đức Tin. Khi Chúa Kitô ngự đến, co...
Thánh lễ cầu cho các linh hồn tại vườn thánh họ nhà xứ

Thánh lễ cầu cho các linh hồn tại vườn thánh họ nhà xứ

    Lạy Chúa, xin vì hy lễ cứu chuộc của Chúa cùng với những lời cầu nguyện của cộng đoàn dân Chúa, xin Chúa nhận lời chúng con, mà cho các ...
25 thg 11, 2020
MỪNG KÍNH LỄ THÁNH CÊCILIA TRINH NỮ TỬ ĐẠO BỔN MẠNG CA ĐOÀN GIÁO XỨ

MỪNG KÍNH LỄ THÁNH CÊCILIA TRINH NỮ TỬ ĐẠO BỔN MẠNG CA ĐOÀN GIÁO XỨ

     Mừng lễ kính thánh Cêcilia Trinh Nữ Tử Đạo – bổn mạng của các ca viên giáo xứ, được diễn ra lúc 18g30 thứ tư ngày 25.11.2020. Thánh lễ ...
Top