Slider

Hiển thị các bài đăng có nhãn Cáo Phó. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Cáo Phó. Hiển thị tất cả bài đăng
24 thg 1, 2021
17 thg 11, 2020
15 thg 9, 2020
Cáo Phó Của Ông Phê Rô Vũ Xuân Huấn

Cáo Phó Của Ông Phê Rô Vũ Xuân Huấn

 "Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống Ai tin vào Thầy, thì dù có chết, cũng sẽ được sống'' (Ga11,25) CÁO PHÓ TRONG NIỀM TIN...
17 thg 5, 2020
Cáo Phó Của Cụ Maria Nguyễn Thị Khương

Cáo Phó Của Cụ Maria Nguyễn Thị Khương

"Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống Ai tin vào Thầy, thì dù có chết, cũng sẽ được sống'' (Ga11,25) CÁO PHÓ TRO...
15 thg 3, 2020
16 thg 10, 2019
21 thg 4, 2019
19 thg 12, 2017
18 thg 10, 2017
Cáo Phó Của Cháu Vinh Sơn Phạm Văn Hoàng

Cáo Phó Của Cháu Vinh Sơn Phạm Văn Hoàng

Trong niềm tin vào Đức Ky tô Phục Sinh Ban Lễ tang Giáo Xứ và Gia Đình vô cùng thương tiếc báo tin :       Cháu Vinh Sơn Phạm Văn H...
7 thg 11, 2016
18 thg 6, 2016
4 thg 6, 2016
31 thg 1, 2016
30 thg 11, 2015
10 thg 10, 2015
27 thg 3, 2015
Tin buồn: Hài nhi Vinh Sơn Nguyễn Văn Tý

Tin buồn: Hài nhi Vinh Sơn Nguyễn Văn Tý

Tin buồn Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh Ban Lễ tang Giáo Xứ và Gia Đình vô cùng thương tiếc báo tin : ------†------ *Cháu Hài ...
7 thg 11, 2014
Tin Buồn: Hài Nhi Vicente Vũ Thiện Nhân

Tin Buồn: Hài Nhi Vicente Vũ Thiện Nhân

       Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh                      Ban Lễ tang Giáo Xứ và Gia Đình vô cùng thương tiếc báo tin : ...
4 thg 11, 2014
31 thg 10, 2014
Top