Slider

Hiển thị các bài đăng có nhãn Cáo Phó. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Cáo Phó. Hiển thị tất cả bài đăng
16 thg 10, 2019
21 thg 4, 2019
19 thg 12, 2017
18 thg 10, 2017
Cáo Phó Của Cháu Vinh Sơn Phạm Văn Hoàng

Cáo Phó Của Cháu Vinh Sơn Phạm Văn Hoàng

Trong niềm tin vào Đức Ky tô Phục Sinh Ban Lễ tang Giáo Xứ và Gia Đình vô cùng thương tiếc báo tin :       Cháu Vinh Sơn Phạm Văn H...
7 thg 11, 2016
18 thg 6, 2016
Cáo phó: Chị Maria Nguyễn Thị Tằm

Cáo phó: Chị Maria Nguyễn Thị Tằm

Tin buồn Trọng niềm tin vào Chúa Ky Tô Phục Sinh Cha xứ , ban lễ tang giáo xứ và gia đình  vô cùng thương tiếc báo tin:  Chị Maria Ng...
4 thg 6, 2016
31 thg 1, 2016
30 thg 11, 2015
no image

Cáo phó: cụ Maria Phạm Thị Chận

Tin buồn Trong niềm tin vào Chúa Ky tô Phục Sinh Ban Lễ tang Giáo Xứ và Gia Đình vô cùng thương tiếc báo tin :  Cụ Maria Phạm Thị chậ...
10 thg 10, 2015
27 thg 3, 2015
Tin buồn: Hài nhi Vinh Sơn Nguyễn Văn Tý

Tin buồn: Hài nhi Vinh Sơn Nguyễn Văn Tý

Tin buồn Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh Ban Lễ tang Giáo Xứ và Gia Đình vô cùng thương tiếc báo tin : ------†------ *Cháu Hài ...
7 thg 11, 2014
Tin Buồn: Hài Nhi Vicente Vũ Thiện Nhân

Tin Buồn: Hài Nhi Vicente Vũ Thiện Nhân

       Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh                      Ban Lễ tang Giáo Xứ và Gia Đình vô cùng thương tiếc báo tin : ...
4 thg 11, 2014
Cáo Phó: Cụ Vinh Sơn Nguyễn Văn Kền

Cáo Phó: Cụ Vinh Sơn Nguyễn Văn Kền

              Trong niềm tin vào Đức Ky tô Phục Sinh                      Ban Lễ tang Giáo Xứ và Gia Đình vô cùng thương tiếc báo tin...
31 thg 10, 2014
9 thg 9, 2014
24 thg 7, 2014
Top