Slider

Hiển thị các bài đăng có nhãn dâng lễ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn dâng lễ. Hiển thị tất cả bài đăng
7 thg 10, 2013
6 thg 10, 2013
10 thg 6, 2013
Hiến Lễ Tình Yêu - Ca Đoàn Sao Mai

Hiến Lễ Tình Yêu - Ca Đoàn Sao Mai

Đền vàng vang điệu nhạc cung tiến,  con đến tiến dâng tình yêu . Tiến dâng ước mơ và xác hồn,  nguyện như lễ dâng toàn thiêu.  Xin ...
1 thg 1, 2012
Top