Slider

Hiển thị các bài đăng có nhãn giáo xứ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn giáo xứ. Hiển thị tất cả bài đăng
15 thg 7, 2019
Tại sao không để cho trẻ nhỏ lớn lên và tự nó quyết định chịu Phép Rửa hay không?

Tại sao không để cho trẻ nhỏ lớn lên và tự nó quyết định chịu Phép Rửa hay không?

      Trước thánh lễ tối thứ 2 ngày 15/7/2019 Chúa nhật thứ XV thường niên gia đình anh Gioan Nguyễn Văn Hiểu và chị Maria Nguyễn Thị Ngâ...
14 thg 7, 2019
Chữ "Rửa Tội" chưa diễn tả được đầy đủ ý nghĩa

Chữ "Rửa Tội" chưa diễn tả được đầy đủ ý nghĩa

Có lẽ chữ Rửa Tội chưa diễn tả được đầy đủ ý nghĩa của bí tích này. Sách Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo đã dùng từ Thánh Tẩy thay vì rửa tội...
7 thg 7, 2019
6 thg 7, 2019
2 thg 7, 2019
Lễ kính thánh Phêrô và thánh Phao Lô

Lễ kính thánh Phêrô và thánh Phao Lô

    Thiên Chúa là một mầu nhiệm, mà việc Ngài làm cũng là một mầu nhiệm con người không tài nào hiểu nổi. Thánh Phaolô gọi sự khôn ngoan...
19 thg 6, 2019
Hình ảnh lễ cưới anh Hoàng Viễn Dương và chị Phạm Thị Mây

Hình ảnh lễ cưới anh Hoàng Viễn Dương và chị Phạm Thị Mây

     Thiên Chúa đã lập và ban những định luật riêng cho đời sống chung thân mật và cho cộng đoàn tình yêu vợ chồng. Đời sống chung này ...
Top