Slider

Hiển thị các bài đăng có nhãn giáo xứ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn giáo xứ. Hiển thị tất cả bài đăng
17 thg 9, 2020
Hình Ảnh Thánh Lễ An Táng Và Đưa Tang Ông Phê Rô Vũ Xuân Huấn

Hình Ảnh Thánh Lễ An Táng Và Đưa Tang Ông Phê Rô Vũ Xuân Huấn

  Trong niềm thương tiếc vô hạn.Sáng nay ngày 17/09/2020 tức ngày 01/08 năm canh tý. Cộng đoàn giáo xứ, quý ban HDMV và gia đình huyết tộc c...
Top