Slider

Hiển thị các bài đăng có nhãn giáo xứ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn giáo xứ. Hiển thị tất cả bài đăng
27 thg 1, 2020
Hình Ảnh Thánh Lễ An Táng Và Đưa Tang Ông Vinh Sơn Phạm Văn Trứ

Hình Ảnh Thánh Lễ An Táng Và Đưa Tang Ông Vinh Sơn Phạm Văn Trứ

     Không ai trong chúng ta sống cho chính mình, cũng như không ai chết cho chính mình. Chúng ta có sống là sống cho Chúa, mà có chết cũng...
Top