Slider

Hiển thị các bài đăng có nhãn mùa chay. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn mùa chay. Hiển thị tất cả bài đăng
20 thg 3, 2016
Chúa Vào Thành - Vạn Tuế con Vua Đavit

Chúa Vào Thành - Vạn Tuế con Vua Đavit

Hãy báo cho nữ tì Si-on, này Vua ngươi đã đến nơi rồi, Ngài khiêm nhu chỉ cỡi mình lừa, dân hô vang đồng thanh một lời.  Is-ra-el hãy mừn...
10 thg 2, 2016
10 thg 8, 2015
19 thg 4, 2014
17 thg 4, 2014
5 thg 3, 2014
Về Với Cát Bụi - Ca Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Về Với Cát Bụi - Ca Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

ĐK. (Con luôn luôn ghi nhớ trong hồn) Luôn ghi nhớ trong hồn mình chỉ là bụi tro mà thôi Chúa ơi! (Hạt bụi nào hóa kiếp thân con) Đã hóa ki...
Hỡi Người Hãy Nhớ - LM: Nguyễn Sang

Hỡi Người Hãy Nhớ - LM: Nguyễn Sang

ÐK: Hỡi người, hãy nhớ mình là bụi tro. Một mai người sẽ trở về bụi tro. 1. Ôi thân phận của con người tựa bông hoa nở tươi, một làn gió nh...
7 thg 10, 2013
27 thg 3, 2013
25 thg 3, 2013
24 thg 3, 2013
23 thg 3, 2013
22 thg 3, 2013
Top