Slider

Hiển thị các bài đăng có nhãn thánh tâm thánh thể. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn thánh tâm thánh thể. Hiển thị tất cả bài đăng
24 thg 3, 2016
20 thg 6, 2015
Thánh Thể Nguồn Tình Yêu - Thúy Huyền

Thánh Thể Nguồn Tình Yêu - Thúy Huyền

Mãi muôn đời Chúa yêu nhân loại.  Mãi muôn đời tình Ngài chẳng nhạt phai.  Yêu thương con từ trước muôn đời.  Thánh thể Ngài là ...
Quả tim mới:  Sáng tác Lm. Thành Tâm

Quả tim mới: Sáng tác Lm. Thành Tâm

Xin tặng cho chúng con một quả tim mới. Hãy đặt Thần trí mới vào lòng chúng con Cất khỏi lòng chúng con quả tim trai đá Mà thay thế vào...
13 thg 10, 2013
21 thg 6, 2013
Mầu Nhiệm Yêu Thương - Lm Nguyễn Sang

Mầu Nhiệm Yêu Thương - Lm Nguyễn Sang

Thờ lạy Chúa giờ đây ngự trên bàn thờ.  Vì yêu thương đoàn con trên đường dương thế.  Ngài nên bánh nuôi hồn cho những ai đêm ngày đang...
16 thg 6, 2013
24 thg 10, 2012
Top