Trang Nhất

HOÀN CẦU

GIÁO XỨ

GIÁO PHẬN

HÔN NHÂN - GIA ĐÌNH

THẮC MẮC

THÁNH CA

PHIM CÔNG GIÁO

Slider

11.5.21
10.5.21
9.5.21
Trực tuyến thánh lễ Chúa Nhật VI Phục sinh B (09.5.2021)  GIÁO PHẬN THÁI BÌNH

Trực tuyến thánh lễ Chúa Nhật VI Phục sinh B (09.5.2021) GIÁO PHẬN THÁI BÌNH

  Trực tuyến thánh lễ Chúa Nhật VI Phục sinh B (09.5.2021) Thánh lễ Chúa Nhật VI Phục sinh năm B | 19 giờ 30, ngày 09 tháng 5 năm 2021 | Nhà...
8.5.21
 ĐTC nhắc các giám mục Argentina nhớ những điều Đức Mẹ đã làm cho nước này

ĐTC nhắc các giám mục Argentina nhớ những điều Đức Mẹ đã làm cho nước này

  ĐTC nhắc các giám mục Argentina nhớ những điều Đức Mẹ đã làm cho nước này Trong sứ điệp video gửi các giám mục Argentina nhân dịp các ngài...
7.5.21
TGMTB - Thông báo V/v. Phòng chống đại dịch covid-19 trong tình hình mới

TGMTB - Thông báo V/v. Phòng chống đại dịch covid-19 trong tình hình mới

  Link Văn Bản Gốc:  http://giaophanthaibinh.org/upload/files/5-2021%20THO%CC%82NG%20BA%CC%81O%20C%E1%BB%A6A%20TO%CC%80A%20GIA%CC%81M%20MU...
3.5.21
2.5.21
Top