10.6.13

Hiến Lễ Tình Yêu - Ca Đoàn Sao Mai

Đền vàng vang điệu nhạc cung tiến, 
con đến tiến dâng tình yêu .
Tiến dâng ước mơ và xác hồn, 
nguyện như lễ dâng toàn thiêu. 
Xin nhận tình con nhỏ bé, 
xin hiệp cùng với rượu bánh, 
như chiều tiệc ly ngày xưa, 
nên của lễ mừng khen Chúa Trời.

Hiến Lễ Tình Yêu - Ca Đoàn Sao Mai
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments
Top