17.8.13

TÌM HIỂU Ý NGHĨA VÀ VIỆC LÃNH NHẬN BÍ TÍCH THÊM SỨC

BÍ TÍCH THÊM SỨC GHI ẤN TÍN ƠN CHÚA THÁNH THẦN
                             
- Ý chính : Bí tích Thêm sức ghi ấn tín ơn Chúa Thánh Thần và củng cố ơn bí tích Rửa tội.
1- H. Bí tích Thêm sức là gì?
T. Là dấu chỉ Chúa Giêsu dùng để ban Chúa Thánh Thần cho ta, giúp ta sống bí tích Rửa tội hoàn hảo hơn, gắn bó hơn với Hội Thánh và được thêm sức mạnh mà làm chứng cho Chúa Kitô.
  Khi mới sinh ra, ta đã là một thành viên trong gia đình:
-Khi còn bé, ta cần được ai chăm sóc?  (Ta cần bố mẹ, các anh  chị chăm sóc, dìu dắt để ta được lớn lên trong tình yêu thương của gia đình).
- Lớn lên, ta có bổn phận gì đối với gia đình?  (Chúng ta có bổn phận góp phần xây dựng gia đình, làm cho gia đình mình thêm hạnh phúc, an vui).
  Cũng vậy, khi mới được rửa tội, ta cũng như em nhỏ mới sinh ra trong gia đình Hội Thánh. Ơn Chúa Thánh Thần sẽ gìn giữ ta lớn lên trong tình yêu Chúa. Nhưng ta cần lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần tràn đầy hơn trong Bí tích Thêm sức, để ta góp phần với các anh chị em khác mà xây dựng Hội Thánh. Vì thế, Bí tích Thêm sức là dấu chỉ Chúa Giêsu dùng để ban Chúa Thánh Thần cho ta, giúp chúng ta lãnh nhận tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần và sống ơn Bí tích Rửa tội hoàn hảo hơn, gắn bó hơn với Hội Thánh và được thêm sức mạnh mà làm chứng cho Chúa Kitô. (SGLC 1285).

 Tóm lại: - Bí tích Thêm sức giúp ta sống thế nào với Hội Thánh?  (Giúp ta gắn bó hơn với Hội Thánh).
- Chúa Thánh Thần thêm sức mạnh cho ta để làm gì?  (Để ta làm chứng cho Chúa Kitô).

2- H. Bí tích Thêm sức được thực hiện qua những dấu chỉ nào?
         T. Qua việc đặt tay cầu nguyện và xức dầu thánh, cùng với lời đọc rằng: “Hãy lãnh nhận ấn tín ơn Chúa Thánh Thần”.
  Sau khi những người sắp chịu phép Thêm sức lặp lại lời tuyên xưng của bí tích Rửa tội thì :
 -Đức Giám mục sẽ đặt tay trên họ để cầu xin các ơn Chúa Thánh Thần, đặc biệt là các ơn: Khôn ngoan và thông hiểu, lo liệu và sức mạnh, suy biết và đạo đức, ơn biết kính sợ Chúa.
 - Và Ngài lấy dầu thánh ghi dấu Thánh Giá trên trán người lãnh bí tích Thêm sức và nói: “Hãy lãnh nhận ấn tín ơn Chúa Thánh Thần”.

Tóm lại: Bí tích Thêm sức được thực hiện qua những dấu chỉ nào?
 Bí tích Thêm sức được thực hiện qua hai dấu chỉ này là:
   .  Đặt tay cầu nguyện.
   . Xức dầu thánh trên trán và đọc lời: “Hãy lãnh nhận ấn tín ơn Chúa Thánh Thần”. (SGLC 1300).

    3- H. Việc đặt tay và xức dầu nhằm nói lên điều gì?
         T. Việc đặt tay nói lên rằng Chúa Giêsu đang ban Thánh Thần qua Hội Thánh; còn việc xức dầu tượng trưng ơn Chúa Thánh Thần ghi dấu ấn trên người Kitô hữu, nghĩa là người được xức dầu.
   Ý nghĩa của việc đặt tay và xức dầu :
- Việc đặt tay:
   Khi đi rao giảng Tin Mừng, các Tông đồ đã theo ý Chúa Kitô, đặt tay ban Thánh Thần cho các tân tòng để hoàn tất ân sủng của bí tích Rửa tội. Hội Thánh coi việc đặt tay là nguồn gốc của Bí tích Thêm sức, là phương thế lưu truyền hồng ân Thánh Thần trong Hội Thánh . Việc đặt tay nói lên rằng Chúa Giêsu đang ban Thánh Thần qua Hội Thánh. (SGLC 1288).
- Việc xức dầu:
   Việc xức dầu làm nổi bật danh xưng của Kitô hữu là “Người được xức dầu”; danh xưng bắt nguồn từ chính Đức Kitô “Đấng được Thiên Chúa dùng Thánh Thần mà xức dầu tấn phong”. (Cv 10, 38) (SGLC 1289).

    4- H. Bí tích Thêm sức cần thiết như thế nào?
         T. Bí tích Thêm sức rất cần để hoàn tất ân sủng của bí tích Rửa tội và việc gia nhập Hội Thánh Chúa.
   Chúng ta vừa tìm hiểu về những ân sủng mà Chúa Thánh Thần ban cho ta qua bí tích Thêm sức. Vậy các em thấy bí tích Thêm sức có cần thiết cho đời sống của người tín hữu không?
-Chúng ta rất cần ơn Chúa Thánh Thần hướng dẫn và gìn giữ. Vì thế, trước khi về trời, Chúa Giêsu đã hứa sẽ ban cho chúng ta một “Đấng Bảo trợ” khác, đó là ai?  (Chúa Thánh Thần).
-Có em nào nhớ trước khi Chúa Giêsu lên Trời, Ngài đã dặn các tông đồ phải chờ lãnh nhận điều gì trước khi đi rao giảng Tin Mừng?  (Chờ nhận lãnh Chúa Thánh Thần).
   Vì thế, có những người vì lười biếng hay vì coi thường mà không chịu học hỏi để lãnh nhận bí tích Thêm sức thì có lỗi nặng, vì đã xem thường những ân sủng của Chúa Thánh Thần. Thiếu bí tích Thánh Thể và Thêm sức, bí tích Rửa tội vẫn thành sự và hữu hiệu nhưng việc khai tâm Kitô giáo vẫn chưa trọn vẹn. (SGLC 1306) .
Tóm lại: Bí tích Thêm sức cần thiết như thế nào?  (Hoàn tất ân sủng của bí tích Rửa tội và việc gia nhập Hội Thánh).
V. CẦU NGUYỆN GIỮA GIỜ
   1. Gợi tâm tình.
       Các em thân mến, Chúa Thánh Thần là thầy dạy, là Đấng nâng đỡ và hướng dẫn ta sống đời sống Kitô hữu. Chúng ta cùng cầu xin Chúa Cha ban Thánh Thần xuống trên chúng ta .
   2. Lời nguyện.
       Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần xuống đổi mới cuộc đời chúng con.
 Hát :
ĐK: Lạy Chúa, xin ban xuống trên chúng con: Thần Trí tác tạo của Chúa. Người đổi mới tâm can, đổi mới muôn lòng.
1. Người sẽ ban cho chúng con nhớ lại lời hằng sống Chúa truyền ban.
2. Người sẽ ghi trong trái tim chính lề luật tình mến Chúa truyền ban.
3. Người đốt lên trong trái tim ánh lửa hồng bừng cháy của niềm tin.

       Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã thương ban cho chúng con giờ học giáo lý hôm nay. Xin Chúa giúp chúng con thực hiện điều chúng con đã quyết tâm để cuộc sống chúng con ngày càng thánh thiện, xứng đáng là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Amen.

TÌM HIỂU Ý NGHĨA VÀ VIỆC LÃNH NHẬN BÍ TÍCH THÊM SỨC
  • Title : TÌM HIỂU Ý NGHĨA VÀ VIỆC LÃNH NHẬN BÍ TÍCH THÊM SỨC
  • Posted by :
  • Date : 17.8.13
  • Labels :
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments
Top