8.6.21

Danh sách Ban HĐMV Giáo xứ Phú Giáo nhiệm kỳ 2021 – 2025


 

Cha xứ Đaminh và cộng đoàn Giáo xứ: Xin vui mừng loan tin tới toàn thể Quý cộng đoàn gần xa. Danh sách Ban HĐMV Giáo xứ Phú Giáo, nhiệm kỳ 2021 – 2025.

1. Ông Vinh Sơn Vũ Xuân Đinh
Chức danh: Chủ tịch.
2. Ông Vinh Sơn Phạm Văn Tải
Chức danh: Phó chủ tịch ngoại vụ, kiêm Thủ quỹ.
3. Ông Vinh Sơn Phạm Văn Thuận
Chức danh: Phó chủ tịch nội vụ.
4. Ông Vinh Sơn Phạm Văn Khâu.
Chức danh: Thư ký.
5. Ông Vinh Sơn Phạm Văn Hàn.
Chức danh: Trương nam.
6. Bà Maria Nguyễn Thị Phước.
Chức danh: Trương nữ.
Nguyện Xin Chúa Thánh Thần, Thánh Quan Thầy Vinh Sơn tuôn đổ muôn Hồng Ân xuống trên Quý Chức trên hành trình thực thi sứ vụ của Mình, để cùng với Cha xứ, cộng đoàn đưa Giáo xứ ngày một Thăng Tiến và Phát Triển về mọi mặt.
Danh sách Ban HĐMV Giáo xứ Phú Giáo nhiệm kỳ 2021 – 2025
  • Title : Danh sách Ban HĐMV Giáo xứ Phú Giáo nhiệm kỳ 2021 – 2025
  • Posted by :
  • Date : 08 tháng 6
  • Labels :
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Hãy để lại nhận xét của bạn về bài này: Nếu không có tài khoản, hãy bấm vào: Nhận xét với tên --> Tên/URL --> Ghi tên và bấm tiếp tục.

Top