Lịch lễ

CÁC GIỜ LỄ CỦA GIÁO XỨ PHÚ GIÁO 

MÙA ĐÔNG
Buổi Sáng Chiều Tối
Thứ 2

19h00
Nhà Xứ
Thứ 35h00
Nhà Xứ

19h00
G.H Bùi
Thứ 4

19h00
Nhà Xứ
Thứ 5

19h00
Nhà Xứ
Thứ 6
15h00
LTXC
tại Nhà xứ

Thứ 7

19h00
G.H Bùi
Chúa Nhật 5h00
Nhà Xứ
15h45
TNTT
tại Nhà Xứ
19h00
Nhà Xứ
MÙA HÈ
Buổi Sáng Chiều Tối
Thứ 2

19h30
Nhà Xứ
Thứ 34h30
Nhà Xứ

19h30
G.H Bùi
Thứ 4
19h30
Nhà Xứ
Thứ 5

19h30
Nhà Xứ
Thứ 6
15h00
LTXC
tại Nhà xứ

Thứ 7 4h30
Nhà Xứ

19h30
G.H Bùi
Chúa Nhật 4h30
Nhà Xứ
16h00
TNTT
tại Nhà Xứ
19h30
Nhà Xứ

Các thánh lễ tại Giáo Họ Văn Quan được tổ chức vào Thứ 7 tuần đầu tháng thay Giáo Họ BùiTop