Slider

Hiển thị các bài đăng có nhãn Bài giảng giáo xứ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Bài giảng giáo xứ. Hiển thị tất cả bài đăng
4.4.15
Suy Tôn Thánh Giá ngày thứ 6 tuần Thánh

Suy Tôn Thánh Giá ngày thứ 6 tuần Thánh

Thứ sáu Tuần Thánh là một ngày lễ diễn ra vào Thứ sáu trước Lễ Phục Sinh. Lễ này kỷ niệm sự đóng đinh vào thập giá và sự chết của Chúa Giê...
Top