Slider

Hiển thị các bài đăng có nhãn Cáo Phó. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Cáo Phó. Hiển thị tất cả bài đăng
9.4.21
24.1.21
17.11.20
15.9.20
Cáo Phó Của Ông Phê Rô Vũ Xuân Huấn

Cáo Phó Của Ông Phê Rô Vũ Xuân Huấn

 "Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống Ai tin vào Thầy, thì dù có chết, cũng sẽ được sống'' (Ga11,25) CÁO PHÓ TRONG NIỀM TIN...
17.5.20
Cáo Phó Của Cụ Maria Nguyễn Thị Khương

Cáo Phó Của Cụ Maria Nguyễn Thị Khương

"Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống Ai tin vào Thầy, thì dù có chết, cũng sẽ được sống'' (Ga11,25) CÁO PHÓ TRO...
15.3.20
16.10.19
21.4.19
19.12.17
18.10.17
Cáo Phó Của Cháu Vinh Sơn Phạm Văn Hoàng

Cáo Phó Của Cháu Vinh Sơn Phạm Văn Hoàng

Trong niềm tin vào Đức Ky tô Phục Sinh Ban Lễ tang Giáo Xứ và Gia Đình vô cùng thương tiếc báo tin :       Cháu Vinh Sơn Phạm Văn H...
7.11.16
18.6.16
4.6.16
31.1.16
30.11.15
10.10.15
27.3.15
Tin buồn: Hài nhi Vinh Sơn Nguyễn Văn Tý

Tin buồn: Hài nhi Vinh Sơn Nguyễn Văn Tý

Tin buồn Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh Ban Lễ tang Giáo Xứ và Gia Đình vô cùng thương tiếc báo tin : ------†------ *Cháu Hài ...
7.11.14
Tin Buồn: Hài Nhi Vicente Vũ Thiện Nhân

Tin Buồn: Hài Nhi Vicente Vũ Thiện Nhân

       Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh                      Ban Lễ tang Giáo Xứ và Gia Đình vô cùng thương tiếc báo tin : ...
4.11.14
31.10.14
Top