Slider

Hiển thị các bài đăng có nhãn CD Bài giảng. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn CD Bài giảng. Hiển thị tất cả bài đăng
14.1.14
no image

CD 1: Bài giảng Lòng Thương Xót Chúa Lm: Giuse Trần Đình Long

300 BÀI GIẢNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA CỦA LINH MỤC TRẦN ĐÌNH LONG  CD01 - 60 bài giảng Bài 01-     Download mp3 Bài 02-     Downlo...
13.1.14
CD 2: Bài giảng Lòng Thương Xót Chúa Lm: Giuse Trần Đình Long

CD 2: Bài giảng Lòng Thương Xót Chúa Lm: Giuse Trần Đình Long

300 BÀI GIẢNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA CỦA LINH MỤC TRẦN ĐÌNH LONG  Nghe hay download riêng từng bài phía dưới. Nhấn chuột phải chọn Save li...
12.1.14
CD 3: Bài giảng Lòng Thương Xót Chúa Lm: Giuse Trần Đình Long

CD 3: Bài giảng Lòng Thương Xót Chúa Lm: Giuse Trần Đình Long

300 BÀI GIẢNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA CỦA LINH MỤC TRẦN ĐÌNH LONG  CD03 - 60 bài giảng Bài 121-     Download mp3 Bài 122-     Download ...
Top