Slider

Hiển thị các bài đăng có nhãn Phim Công Giáo. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Phim Công Giáo. Hiển thị tất cả bài đăng
7.4.18
15.8.17
20.3.16
4.6.14
4.6.13
20.11.12
18.11.12
PHIM TÀI LIỆU CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

PHIM TÀI LIỆU CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

Tin Mừng: Mt 10, 17-22  Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: “Các con hãy coi chừng người đời, vì họ sẽ nộp các con cho côn...
22.8.12
4.6.12
Top