Slider

Hiển thị các bài đăng có nhãn R. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn R. Hiển thị tất cả bài đăng
1.9.17
Hình ảnh nghi thức chịu phép Thánh tẩy để gia nhập đạo công giáo của Cháu Vinh Sơn Nguyễn Hoàng Thịnh

Hình ảnh nghi thức chịu phép Thánh tẩy để gia nhập đạo công giáo của Cháu Vinh Sơn Nguyễn Hoàng Thịnh

    Con đã trở nên ánh sáng Chúa Kitô, con hãy luôn luôn sống như con cái Sự Sáng, để được bền vững trong Đức Tin. Khi Chúa Kitô ngự đến, co...
Top