Slider

Hiển thị các bài đăng có nhãn giáo xư. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn giáo xư. Hiển thị tất cả bài đăng
25.8.20
1.1.20
Hình ảnh cha xứ cùng cộng đoàn viếng hang đá Belem

Hình ảnh cha xứ cùng cộng đoàn viếng hang đá Belem

     Trong các ngày từ 20 đến 23 tháng 12 năm 2019 cha xứ cùng cộng đoàn giáo xứ đi viếng thăm hang đá các khu xóm trong giáo xứ và giáo ...
Top