Slider

Hiển thị các bài đăng có nhãn gia đình. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn gia đình. Hiển thị tất cả bài đăng
12.4.21
Lễ Thành hôn anh Vincent Nguyễn Văn Phung và chị Têrêsa Vũ Thị Hường

Lễ Thành hôn anh Vincent Nguyễn Văn Phung và chị Têrêsa Vũ Thị Hường

Con người được Thiên Chúa dựng nên có nam có nữ và cho họ kết hợp với nhau thành đôi. Con người được Thiên Chúa dựng nên có nam có nữ và cho...
Top