Slider

Hiển thị các bài đăng có nhãn giáo phận. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn giáo phận. Hiển thị tất cả bài đăng
2.5.20
Thánh Lễ Chúa Nhật IV Phục Sinh năm A | 02-03/5/2020

Thánh Lễ Chúa Nhật IV Phục Sinh năm A | 02-03/5/2020

Thánh Lễ Chúa Nhật IV Phục Sinh năm A | 02-03/5/2020 WGPTB _ Các Thánh Lễ Chúa Nhật IV Phục Sinh năm A được phát trực tiếp vào các giờ dư...
25.4.20
Thánh Lễ Chúa Nhật III Phục Sinh năm A | 25-26/4/2020

Thánh Lễ Chúa Nhật III Phục Sinh năm A | 25-26/4/2020

Thánh Lễ Chúa Nhật III Phục Sinh năm A | 25-26/4/2020 WGPTB _ Các Thánh Lễ Chúa Nhật III Phục Sinh năm A được phát trực tiếp vào các giờ ...
19.4.20
Thánh Lễ Chúa Nhật 2 Phục Sinh - Kính Lòng Thương Xót Chúa

Thánh Lễ Chúa Nhật 2 Phục Sinh - Kính Lòng Thương Xót Chúa

Thánh Lễ Chúa Nhật 2 Phục Sinh - Kính Lòng Thương Xót Chúa WGPTB _ Các Thánh Lễ Chúa Nhật 2 Phục Sinh - Kính Lòng Thương Xót của Chúa đ...
10.4.20
Canh thức và Thánh Lễ Vọng Phục Sinh | 19:30 | 11/4/2020 | Giáo phận Thái Bình

Canh thức và Thánh Lễ Vọng Phục Sinh | 19:30 | 11/4/2020 | Giáo phận Thái Bình

Canh thức và Thánh Lễ Vọng Phục Sinh WGPTB _ Đêm Canh thức và Thánh Lễ Vọng Phục Sinh được phát trực tiếp vào lúc 19:30 ngày 11/4/2020. ...
9.4.20
Thứ Sáu Tuần Thánh: Tưởng niệm Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu Kitô

Thứ Sáu Tuần Thánh: Tưởng niệm Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu Kitô

Thứ Sáu Tuần Thánh: Tưởng niệm Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu Kitô WGPTB _ Truyền thông Giáo phận Thái Bình phát trực tiếp Suy niệm Đàng Thán...
Top