Slider

Hiển thị các bài đăng có nhãn suy niệm. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn suy niệm. Hiển thị tất cả bài đăng
25.4.15
Lễ Chúa Chiên Lành: "Mục tử tốt lành thí mạng sống vì chiên".

Lễ Chúa Chiên Lành: "Mục tử tốt lành thí mạng sống vì chiên".

Chúa nhật IV Phục Sinh (B) - Chúa Chiên Lành: Các bài suy niệm và chú giải Lời Chúa Chúa nhật thứ IV mùa Phục Sinh được gọi là Chúa nhật...
11.4.15
"Tôma, vì con đã xem thấy Thầy, nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin".

"Tôma, vì con đã xem thấy Thầy, nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin".

Chúa nhật II Phục Sinh (B) - Kính Lòng Chúa Thuơng Xót: Các bài suy niệm và chú giải Lời Chúa Nếu tình yêu là bản tính của Thiên Chúa th...
21.3.15
"Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình"

"Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình"

Chúa nhật V Mùa Chay (B) – Các bài suy niệm và chú giải Lời Chúa Thánh Gioan hôm nay đã dùng hình ảnh quen thuộc để diễn tả ý nghĩa đíc...
15.3.15
"Ai hành động xấu xa thì ghét sự sáng"

"Ai hành động xấu xa thì ghét sự sáng"

Chúa nhật IV Mùa Chay (B) – Các bài suy niệm và chú giải Lời Chúa Nhìn lên Thánh giá chính là từ nơi tối tăm nhìn lên ánh sáng. Ánh sán...
Top